Vekil (hukuk)

Vekil, bir kişinin sözleşme ile diğer bir kişiye ait olan işin yönetimini ve gerektirdiği hizmeti gerçekleştirmeyi yüklenmesidir (Borçlar Kanunu m.386). Vekil, vekaletin niteliği, kapsamı ve sair çeşitlerine göre tasnif edilebilir. Sözgelimi, adi (alelıtlak) veya ticari vekil, yetkili vekil, genel vekil veya özel vekil gibi.