Vehb bin Cerir

Vehb İbn Cafer ibn Hazm (Arapça: وهب بن جرير بن حازم; ö. 822), Basralı bir Hadis alimidir. Taberî ve Halife bin Hayyat'ın rivayetlerinde sıkça bahsedilen bir kaynaktır.

BiyografiDüzenle

Vehb, Irak ve İran'da aktif bir 7. yüzyıl Haricî mezhebinin Ezerika kolu hakkında eserler yazan Cerir ibn Hazm ibn Zeyd'in (ö. 786) oğluydu.[1] Vehb'in ailesi Basra'da ikamet ediyordu ve büyük bir Arap kabilesi olan Azdi'nin Atik kabilesinden geliyordu.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Hawting 1989, p. 17, note 76.
  2. ^ Ulrich 2008, pp. 124, 153.

KaynakçaDüzenle