Vefa Lisesi

1872 yılında kurulan eğitim kurumu

Vefa Lisesi ya da eski adıyla Vefa İdadisi, 1872 yılında İstanbul'da kurulan, günümüzde Anadolu lisesi statüsündeki ortaöğretim kurumu.

Vefa Lisesi
Harita
Kuruluş1872
ÜlkeTürkiye
ŞehirFatih, İstanbul
TürüAnadolu Lisesi
MüdürAhmet Kavut
Müdür yardımcısıHüseyin Akdemir, Şeyma Ateş, Hakan Aydemir, Nurgul ÖZenir
Eğitim diliTürkçe
Yabancı dil(ler)İngilizce
Almanca
Fransızca
Sınıflar20[1]
Öğrenci sayısı807
Öğretmen sayısı55
AdresiDede Efendi Cad. No:5 Şehzadebaşı
Fatih/İstanbul
Resmî sitesihttp://vefalisesi.meb.k12.tr
Koordinat41°00′52″K 28°57′30″D / 41.01444°K 28.95833°D / 41.01444; 28.95833

İsmini Tarihî Yarımada'da yerleşkesinin bulunduğu Vefa semtinden alan okul, ana dille öğretim yapılan ilk sivil lise olma özelliğini taşır.[2][3] Türkiye'de 10, İstanbul'da 7 tane bulunan, yabancı dil hazırlık eğitimiyle beraber 5 yıl eğitim veren Anadolu liselerinden biridir.[4] Uluslararası Bakalorya Diploma Programının akreditasyon çalışmalarını tamamlayan okul Haziran 2019'da IB Dünya Okulları listesine dâhil olmuş ve akreditasyonla IB-DP diploması vermeye başlamıştır.[5]

Tarihçe

değiştir

Kuruluş

değiştir
 
1869 Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi'ni hazırlayan Saffet Paşa

Osmanlı İmparatorluğu'nda 18. yüzyıla kadar eğitim, mahalle mektebi, medrese gibi klâsik eğitim kurumlarında yapılmıştır. Ancak, 18. yüzyılda askeri yükseköğretim kurumlarıyla modern eğitim hayatı başlamıştır. 19. yüzyılda düzensiz bir biçimde ilköğretim alanında sıbyan mektepleri, ortaöğretim alanında rüşdiye (ortaokul), idadi (lise) ve sultanî (lise+yüksekokul) olmak üzere çeşitli modern eğitim kurumları kurulmuştur. Düzensiz olarak kurulan modern eğitim kurumları, 1869 yılında Maarif Nazırı Mehmed Esad Safvet Paşa döneminde hazırlanan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile bir sisteme bağlanmıştır.[6] Bu nizamnameye göre modern eğitim kurumları; ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim olmak üzere üç kademede yapılandırılmıştır. İlköğretim kurumları mahalle ve sıbyan mektepleri, yükseköğretim kurumu ise Darülfünun olarak belirlenmiştir. Ortaöğretim kurumları ise rüşdiye, idadi ve sultani olmak üzere üç türde yapılandırılmıştır.[7]

Bugünkü lise türünün tam karşılığı olan okul türü, idadilerdir. "Ana dille öğretim yapılan ilk mülkiye lisesi (Sivil Lise)", 1872 yılında "Mekteb-i Mülkiye"nin bünyesinde idadi sınıfları olarak kurulan bugünün Vefa Lisesi'dir.[2]

İdadi dönemi (1872-1914)

değiştir

Mekteb-i Mülkiye'nin bünyesindeki idadi sınıfları, Mekteb-i Tıbbiye ve Mekteb-i Hukuk gibi yükseköğretim kurumlarının bünyesindeki idadi sınıflarıyla birleşmiş ve 1872 yılında "Dersaadet İdadi-i Mülkiye-i Şâhâne" adıyla bağımsız bir okul haline gelmiştir. 1881 yılında okul, Maarif Nezareti'nce satın alınan Mütercim Rüştü Paşa'ya ait üç katlı konağa taşınmış ve İstanbul'un Türkçe eğitim veren ilk mülkiye idadisi olarak eğitim ve öğretime devam etmiştir.[8] Okul, 1900 yılında bulunduğu semtten dolayı "Vefa İdadi-i Mülki-i Şahanesi" adını almıştır.[9]

Sultani dönemi (1914-1924)

değiştir

Okul, 1914 yılında "Vefa Mekteb-i Sultanisi" adıyla sultani statüsüne çıkarılmıştır. Bu dönemde okul, bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunan 12 yıl öğrenim sürekli bir eğitim kurumu haline gelmiştir.[10][11]

1910 yılındaki büyük yangın sonrası Mütercim Rüştü Paşa Konağı ailelere verildiğinden, okul Vezneciler'deki Saffet Paşa Konağı'na taşınmıştır.[12] 1912'deki Balkan Savaşı sırasında birçok öğrenci ve öğretmen gönüllü olarak cepheye gitmiş ve geri dönmemiştir. Bu sırada Mütercim Rüştü Paşa Konağı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Hastanesi olarak kullanılmıştır.[13][14]

Çanakkale Savaşı patlak verdiğinde Vefa Sultanisi'nin 1915-1916 eğitim dönemindeki öğrencileri ve öğretmenleri, asker üniforması giyerek ve okulun bahçesinde toplanıp marşlar söyleyerek Şehzadebaşı'na çıkmışlardı. Meydanda toplanan İstanbullular, Vefalıları, alkışlar ve dualarla savaşa uğurlamıştı.[15] Vefa Sultanisi son sınıf öğrencileri erken mezun edilerek bazı öğretmenleriyle birlikte gönüllü olarak cepheye gitmişlerdi.[16] Bu yüzden sayıları azalan Vefa Sultanisi öğrencilerinin geride kalanları ise, İstanbul İnas Sultanisi -bugün Cağaloğlu Anadolu Lisesi- olarak kullanılan binaya taşınmıştır. Vefa Sultanisi, bu binanın öğretim için yetersiz kalması üzerine, 1917 yılında Vefa semtindeki kendi binasına taşınmıştır.[17] Fakat, diğer orta öğretim kurumlarında olduğu gibi, çoğu geri gelemeyen öğrencileri sebebiyle Vefa Sultanisi, 1918 sonrasına kadar mezun verememiştir.[15]

Lise dönemi (1924-1990)

değiştir

1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu‘nun kabulüyle, okul, diğer bütün idadi ve sultanilerle birlikte lise adını alarak "Vefa Erkek Lisesi" olmuştur.[18] Okul 1925 yılından sonra bazı liselerle birlikte ortaokula dönüştürülmüş ve Kadırga’daki Eczacılık Okulu binasına taşınmıştır.[19] Okul burada "Vefa Orta Mektebi" adıyla 1933′e kadar eğitim yapmıştır. 1933 yılında 300′ün üzerinde Vefa Lisesi mezununun girişimi ve yine Vefa mezunu o zamanki Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kemalettin Gedeleç'in desteğiyle okul yeniden lise statüsüne kavuşmuş ve Vefa'daki tarihi binasına dönerek "Vefa Erkek Lisesi" adıyla öğretimine devam etmiştir.[2][20] Okulun bünyesinde, Anadolu lisesi statüsüne geçtiği 1990 yılına kadar, hem ortaokul, hem de lise kısmı yer almıştır.

Uzun süre sadece Mütercim Rüştü Paşa Konağı'nda öğretim yapan Vefa Lisesi 1937 yılında Yüksek Öğretmen Okulu binası olarak kullanılmaya başlanan üst bahçedeki binanın bu okulun 1949 yılında Çapa’ya taşınması üzerine devri ile kapasitesini arttırarak iki binada öğretime başlamıştır.[21] Ayrıca alt bahçedeki pavyonlarda okulun spor, kültür etkinlikleri ile fen laboratuvarları yer almıştır. 1954-1961 yılları arasında Vefa Lisesi Müdürlüğü yapan Ziver Tezeren döneminde okulun mezunlarından Necip Akar, okul bahçesindeki Şehzade Mehmet Külliyesi'ne dahil olan Tabhane binalarında Fizik, Kimya, Biyoloji laboratuvarları kurularak hizmete sunulmuştur.[22] Yüksek Öğretmen Okulundan devrolan binanın üst katında 1959 yılında Erkek Öğrenci Pansiyonu da açılmıştır. Bu pansiyonda öğrenci mevcudu zamanla 300′e kadar çıkmıştır. 1970'li yıllardaki olaylar nedeniyle Pansiyon 12 Eylül 1980′de kapatılmış, ancak 1984'te yeniden düzenlenerek Kız Öğrenci Pansiyonu olarak açılmıştır.[2][23]

Akşam lisesi dönemi (1958-1978)

değiştir

1958 yılında Vefa Lisesi’nin bünyesinde İstanbul’un ilk Akşam lisesi açılmıştır. "Vefa Akşam Lisesi" adıyla öğretim yapan bu lise Pertevniyal Lisesi’ne aktarıldığı[24][25] 1978 tarihine kadar beş bin civarında mezun vermiştir. Bu mezunlar içinden bakan, milletvekili, sanatçı, bilim insanı ve iş insanları yetişmiştir.[2]

Okul binalarının yetersizliği nedeniyle alt bahçedeki pavyonlar kaldırılarak yerine 1967 yılında yeni bir okul binasının yapımına başlanmış ve iki yılda tamamlanan bu bina 1969-1970 öğretim yılında hizmete girmiştir.[26] Bu arada harap duruma düşen Mütercim Rüştü Paşa Konağı öğretime kapatılmıştır.[27] Bu bina, Vefa mezunlarının kurduğu Vefa Lions Kulübü tarafından onarıma alınmış ve 1984 yılında yeniden Vefa Lisesi’nin öğretimine kazandırılmıştır.[2]

Anadolu lisesi dönemi (1990-günümüz)

değiştir
 
Vefa Lisesi (2020)
İsim değişiklikleri
1872: Dersaadet İdadi-i Mülkî-i Şâhânesi
1900: Vefa İdadi-i Mülkî-i Şâhânesi
1914: Vefa Mekteb-i Sultanisi
1924: Vefa Erkek Lisesi
1958-1978: Vefa Akşam Lisesi
1990: Vefa Anadolu Lisesi
2001: Vefa Lisesi (Anadolu Lisesi statüsünde)
2006: Vefa Lisesi (5 yıllık Anadolu Lisesi statüsünde)

1970'li ve 1980'li yıllarda Vefa semti sakinlerinin birer birer semtten ayrılmaları ve bunların yerine işyerleri ve işçi pansiyonlarının açılması semtte öğrenci potansiyelini tamamen yok etmiş, okul İstanbul’un çeşitli semtlerinden öğrencilerin geldiği karma bir okul durumuna düşmüştür. Bunun üzerine mezunların 1989 yılında kurduğu Vefa Vakfı'nın kurucu başkanı merhum Ulaştırma Bakanı Cengiz Tuncer'in çabalarıyla okulun statüsü Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığınca Anadolu Lisesi’ne dönüştürülerek adı "Vefa Anadolu Lisesi" olmuştur.[28][29]

Mezunların isteği ve okul yönetimi ile öğretmenler kurulunun uygun görmesi üzerine 2001 yılında, okulun statüsü değiştirilmeden, adındaki "Anadolu" kelimesinin çıkartılarak tarihi adına dönülmesi Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığına teklif edilmiştir. Bakanlık bu teklifi değerlendirerek okulun adını tekrar "Vefa Lisesi"ne dönüştürmüştür.[2][13][30]

Okulun iki tarihi binası (Pansiyon ve Mütercim Rüştü Paşa Konağı) 17 Ağustos 1999 depreminde hasar görerek öğretime kapatılmıştır. Başta okulun önemli mezunlarından Uğur Dündar ve Devlet Bakanı Recep Önal'ın girişimleri ile İMKB'nın büyük maddi katkısı sağlanmış, eksik kalan kısmı da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlanarak 2000 yılında Pansiyon binası, 2001 yılında da Mütercim Rüştü Paşa Konağı hizmete girmiştir.[13][31] Bakanlıkla temasların yürütülmesinde okulun mezunlarından İstanbul Milletvekili Ahmet Güzel’in de katkıları olmuştur.[2]

Okulun iç fiziki görünümü ile eğitim donanımının yenilenmesi ve eğitim teknolojisindeki eksiklerin giderilmesi amacıyla okul müdürlüğünce hazırlanan "21. Yüzyıla Uyum Projesi" bir toplantı ile Vefalılara sunulmuştur. Proje Vefalılarca benimsenerek iki yıl içinde hayata geçirilmiştir. Bu projenin bu kadar kısa bir sürede hayata geçirilmesinde Vefa Lisesi Eğitim Vakfı'nın, Vefalılar Derneği'nin öncülüğünün ve organizasyonunun büyük rolü olmuştur. Böylece okul, fiziki anlamda çağ atlayarak kısa sürede 21. yüzyılın okulu olmuştur.[2][32]

2005-2006 yılında Anadolu Liselerinin Hazırlık Sınıflarının kapatılarak bütün liselerin dört yıl öğrenim süreli okullar haline gelmesi üzerine,[33] okulun yabancı dil ağırlıklı eğitiminin aksayacağı düşüncesiyle, okul statüsünün (Hazırlık+4 yıl) toplam beş yıl öğretim süreli Anadolu Lisesi olma girişimi Uğur Dündar'ın yakın ilgi ve desteğiyle Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kabul görmüş ve okul 2006-2007 öğretim yılından itibaren bu statüdeki altı liseden biri durumuna gelmiştir.[34]

2006 Haziranında yapılan Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri Törenini onurlandıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a Okul Müdürlüğünce sunulan "Multimedya Destekli Eğitim Projesi" kabul görmüş ve 2006-2007 öğretim yılında hayata geçirilmiştir. Bu durumda okulun tüm sınıf, atölye ve laboratuvarlarına sabit projeksiyon makinesi takılmış ve her öğretmene okulda kaldığı sürece eğitim amaçlı kullanmak üzere birer dizüstü bilgisayar sağlanmıştır.[35]

Vefa Lisesi günümüzde beş yıllık statüsü, modern sınıfları, eksiksiz eğitim teknolojisi, yeterli sosyal etkinlik alanlarıyla seçkin bir eğitim kurumu olarak öğretimini sürdürmektedir.

Vefa Lisesi, 4481 metrekarelik hazineye ait bir alanda eğitim-öğretim yapmaktadır. Bu alanın 2000 metrekaresinde okul binaları, 2500 metrekaresinde de bahçe yer almaktadır. Okul binaları, biri pansiyon, ikisi eğitim-öğretim binası olmak üzere üç binadan ibarettir. Ayrıca okul bahçesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Şehzade Mehmet Tabhanesi ve Şehit Ali Paşa Kütüphanesi yer almaktadır. Bu binalar, okulun eğitim-öğretim hizmetlerine tahsisli olup, Vefa Lisesi Eğitim Vakfı tarafından onarım çalışmaları sürdürülmektedir.[36]

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Gaziantep-Kahramanmaraş depremleri ardından İstanbul Valiliği tarafından yapılan incelemelerde 2022-23 yılı ikinci eğitim öğretim yılında 93 okulda devam edilmeyeceği açıklandı. Vefa Lisesi'ninde B Blok binası listede yer aldı.[37]

Ana Bina

değiştir

Okul binalarının yetersiz kalması üzerine, dönemin okul müdürü Adil Teoman'ın girişimiyle ön bahçede 1908 yılında ilave edilen ve kütüphane, laboratuvar ve spor salonu olarak kullanılan iki bina yıktırılarak 17 Haziran 1968 tarihinde bugün "Ana Bina" olarak isimlendirilen ve bünyesinde Konferans Salonu ve Spor Salonu bulunan binanın temelleri atılmıştır. Bu bina, 1971 yılı başında tamamlanarak 22 Şubat 1971 tarihinde öğretime açılmıştır.[27]

Okulun "Ana Bina" adı verilen yeni binasında; okul müdürlüğü, idari birimler ile 18 derslik, 3 Fen Laboratuvarı (Fizik, Kimya, Biyoloji), 2 Bilgisayar Laboratuvarı, 1 Ölçme-Değerlendirme Merkezi, Rehberlik Servisi, Resim Atölyesi, Okul Müzesi, Arşiv, Konferans Salonu, 2 Öğretmenler Odası, Okul Aile Birliği Odası, Sosyal Etkinlikler Kurulu Odası ile Okul Kantini ve Çayocağı (Osman Amca'nın Yeri) yer almaktadır. Konferans Salonu 400 kişi kapasitelidir.[36]

Ana Bina için 2023 yılında "depreme dayanıksız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı çıkmıştır. Öğrenciler okul yeniden inşa edilinceye kadar on bir ve onuncu sınıflar sabahçı; hazırlık, dokuz ve on ikinci sınıf öğlenci olacak şekilde ikili eğitime geçmiştir.

Orta Bina (Mütercim Rüştü Paşa Konağı)

değiştir
 
Vefa Lisesi

1859-1878 yılları arasında farklı dönemlerde olmak üzere 5 kez sadrazamlık görevi yapan[38] Mütercim Rüştü Paşa tarafından yaptırılan konak, 1881 yılında Maarif Nezareti tarafından satın alınmıştır.[39][40]

Okulun "Orta Bina" adı verilen Mütercim Rüştü Paşa Konağı'nda 8 derslik, Müzik Dershanesi, Sinevizyon Salonu, Kütüphane, 1 Müdür Yardımcısı Odası, Rehberlik Servisi, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı ve Kurs Merkezi yer almaktadır. Sinevizyon Salonu 70 kişi, Kütüphane 50 kişi kapasitelidir.[36]

Pansiyon Binası

değiştir

Okulun bahçesinde bulunan ve bugün Vefa Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan bina, devrin ünlü mimarlarından Mimar Kemalettin tarafından yapılmış ve 1938 yılında tamamlanmıştır.[41]

Pansiyon binasında ise bodrum katında 250 kişilik yemekhane, 1. katında ambar ve depolar, 2. ve 3. katında 10 yatakhane, 1 Televizyon Odası ve Belletmen Odaları bulunmaktadır. Pansiyon 112 öğrenci kapasitelidir.[36]

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi

değiştir

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Şehit Ali Paşa Kütüphanesi

Şehit Ali Paşa Kütüphanesi, 1715 yılında Şehit Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.[42] Şehit Ali Paşa'nın kişisel kitap koleksiyonunu bulunduran kütüphane, 1894 Büyük İstanbul Depremi'nde zarar görmüş ve kütüphaneye ait koleksiyonlar 1933 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne taşınmıştır.[43]

Şehzade Camii Tabhanesi ve Develik Binası

değiştir

Vefa Lisesi, Mimar Sinan'ın "Çıraklık Eserim" dediği Şehzade Camii ile komşudur. Caminin uzak yoldan gelen misafirleri ağırladığı bir tabhane bölümü ve misafirlerin develerini bağladıkları develik binası tarihte iki kez Vefa Lisesi'ne tahsis edilmiştir.1950'li yıllarda okulun mezunlarından Necip Akar tarafından tabhane bölümü okulun laboratuvarı olarak kullanılmıştır. 2018 yılında ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula tahsis edilen yapılar üç aşamalık bir plan doğrultusunda işlevsel hale getirilmiştir.

Tabhane kısmı İlber Ortaylı Kütüphanesi ve 21. yüzyıl yeterlilikleri merkezi olarak tasarlanmış, develik bölümü ise kültür merkezi olarak kullanılmış, içine ikinci bir konferans salonu konulmuştur.

2023 yılında Ana Bina'ya çıkan yıkım kararı sonucu tabhanenin boş odaları sınıf olarak yeniden tasarlanmıştır.

Derslerin türü ve haftalık kaç saat işleneceği, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın "hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri" için ilan ettiği plana göre belirlenmektedir.[44] Aşağıdaki tabloda bu plandaki derslerin listesi verilmiştir.

Okulun son 10 yılda öğrencilerini üniversiteye yerleştirme başarısı %72.4 ile %91.5 arasında değişmektedir.[45] 2013 yılında 13, 2014 yılında 18 öğrencisi ÖSYS sonucunda ilk 1000 kişi arasına girmeyi başarmıştır.[46][47]

Mezunların üniversite sınavı başarıları
Yıl 2006 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015
Sınava giren öğrenci sayısı
174
176
246
152
138
141
159
133
149
Üniversiteye yerleşen öğrenci sayısı
126
107
189
123
121
129
119
112
118
Başarı yüzdesi (%)
72.4
60.8
76.8
80.9
87.7
91.5
74.8
84.2
79.2
Kaynak: Vefa Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi[45]

Okul etkinlikleri

değiştir

Geleneksel günler ve haftalar

değiştir

Rozet Takma Töreni

değiştir

Okula yeni kaydolan öğrencilere ve velilere kurumu tanıtmak ve benimsetmek, onlara kuruma aidiyet duygusunu kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Törende okul yöneticileri okulun tarihi, amaçları, hedefleri, ilkeleri, işleyişi ve uyulması gereken kurallar; Yabancı Diller Bölüm Başkanı yabancı dil öğretimi hakkında bilgi verir. Yeni kaydolan öğrenciler adına (En Küçük Vefalı) duygularını ifade eden bir konuşma yapar ve sonrasında tüm öğrenciler tarafından Vefalılık Andı içilmektedir. Öğrenciler sınıf sınıf sahnedeki platformda yerlerini aldıktan sonra öğretmenler ve mezunlar tarafından yakalarına Vefa Lisesi rozeti takılmaktadır. Tören Okul Aile Birliği’nin kantinde verdiği ikramla sona ermektedir.[48]

Fidan Dikim Günü

değiştir

Alibeyköy Barajı havzasında DSİ tarafından 1974 yılında tahsis edilen Vefa Ormanı’na her yıl Nisan ayının ilk Pazar günü Vefalılarca fidan dikilir. Okul Müdürlüğü ve Vefalılar Derneği'nce ortaklaşa düzenlenen bu etkinliğe öğretmenler, öğrenciler, veliler ve mezunlar katılır. Dernek tarafından sağlanan fidanlar dikildikten sonra piknik yapılır.[49] Günümüzde devam edilmemektedir.

Boza Günü ve Kültür Haftası

değiştir
 
Vefa Bozası

1876 yılından bu yana Vefa semtinde meşhur Vefa Bozası'nı üreten Vefa Bozacısı, Vefa Lisesi'nin oldukça yakınında bulunmaktadır. Vefa Lisesi mezunları, öğrencilik dönemlerini anmak için okullarında toplanmak üzere belirledikleri geleneksel mezunlar gününe Boza Günü adını vermişlerdir. Her Mayıs ayının ilk pazar günü düzenlenen Boza Günü'nde ziyaretçilere Vefa Bozası ikram edilir. Boza Günü’nü takip eden hafta ise Boza Kültür Haftası olarak konser, tiyatro, konferans, söyleşi, panel, sergi, dia gösterisi gibi çeşitli etkinliklerle kutlanır.[50] Tarihteki ilk Boza Günü 15 Mart 1952 tarihinde Şaban Çavuşoğlu'nun talebi üzerinde düzenlenmiştir.

Bahar Festivali

değiştir

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Vefa Lisesi Bahar Festivali ve Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülü

2003 yılından bu yana düzenlenmekte olan Vefa Lisesi Bahar Festivali, Haziran ayının ilk on günü içinde üç gün süreli olarak, öğrencilerin yaşadığı sınav stresini üzerlerinden atmak, sevdikleri sanatçı ve gruplarla bir araya gelmelerini sağlamak, katıldıkları kültürel etkinliklerin sayısını ve çeşitliliğini artırmak ve en önemlisi, tüm öğrencilerin koşulsuz eğlenmelerini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir. Festival boyunca Vefa Lisesi çeşitli müzik, kültür-sanat ve spor etkinliklerine ev sahipliği yapar.[51]

Mezuniyet Töreni

değiştir

Okul Müdürlüğü ve Okul Aile Birliği tarafından düzenlenen bu tören, ders yılının sona erdiği günü takip eden ilk hafta içinde belirlenen bir günde yapılır. Bu törene o yıl mezun olan öğrencilerle velileri ve Vefa Kuruluşlarının temsilcileri katılır. Törende Okul Müdürü, son sınıfların Müdür Yardımcısı, Okul Birincisi, Kuruluş temsilcileri duygularını ifade ederler. İlk üç dereceye giren mezunlar kuruluşlarca ödüllendirilir. Daha sonra Okul Birincisi yaş kütüğüne plaket çakar ve okul flamasını törenle Lise 2. sınıf birincisine teslim eder. Mezunlar keplerini attıktan sonra, Okul Aile Birliğince mezunlara ve konuklara ikramda bulunulur.[52]

Kariyer Günü

değiştir

ÖSYS takvimine göre her öğretim yılı Mart ya da Nisan ayında planlanan bir eğitim etkinliğidir. 12. sınıf öğrencileri başta olmak üzere diğer sınıfların da katıldığı ve gelecekte tercih etmeyi arzuladıkları mesleklerin öğretim üyeleri ve öğrencileri ile görüşme fırsatı buldukları bir eğitim etkinliğidir. Bu etkinlik her yıl 15-20 üniversiteden yaklaşık 60 akademisyenin katılımıyla gerçekleşmektedir.[53][54]

Kulüpler ve Öğrenci Organizasyonları

değiştir

2022-2023 eğitim öğretim yılına ait öğrenci kulüpleri:

 • Hayat Boyu Matematik Kulübü
 • Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübü
 • İngilizce Münazara Kulübü
 • Değerler Kulübü
 • E-Twinning Kulübü
 • Felsefe Kulübü
 • Fotoğrafçılık Kulübü
 • Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü
 • Girişimcilik Kulübü
 • Görsel Sanatlar Kulübü
 • Frankofoni Kulübü
 • TEDx Komitesi
 • Kültür ve Edebiyat Kulübü
 • Kütüphanecilik Kulübü
 • Türkçe Münazara Kulübü
 • Müzik ve Sahne Sanatları Kulübü
 • Orientring Kulübü
 • Sağlık ve Güvenlik Kulübü
 • Satranç Kulübü
 • Sivil Savunma Kulübü
 • Sosyal Dayanışma, Yardımlaşma ve Kızılay Kulübü
 • Spor Kulübü
 • SporFest (Vefa Lisesi Spor Şöleni) Komitesi
 • Şiir ve Tefekkür Kulübü
 • Tarih Kulübü
 • UNESCO Kulübü
 • Yayın ve İletişim Kulübü
 • Model Birleşmiş Milletler (MUN) Kulübü
 • Genç Mühendisler Kulübü
 • İnovasyon ve Patent Kulübü
 • Gastronomi Kulübü
 • Tiyatro Kulübü
 • E-Spor Kulübü
 • Kemal Sunal Kültür Sanat Komitesi

Öğrenci Organizasyonları

değiştir

Vefa Lisesi Spor Şöleni

değiştir

Spor Şöleni (VefaSporfest) 2016 yılında kurulmuştur. Etkinlik kapsamında bir hafta boyunca Vefa Lisesi gibi İstanbul'un köklü liseleri arasında spor müsabakalarının yanı sıra tüm liselilerin katılımına açık söyleşi, workshop ve çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir.

Kemal Sunal Kültür Sanat Haftası ve Ödül Töreni

değiştir

Üç ila beş gün süren etkinlik süresince Vefa Lisesi öğrencileri için kültür sanat alanında tanınmış isimler söyleşi, panel ve workshop'lar düzenler. Etkinliğin düzenlendiği haftanın cuma günü ise sadece Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri'nin teslim törenine ayrılır. 2006 yılından bu yana verilen ödül, okulun ünlü mezunlarından olan Kemal Sunal'ın anısına verilmektedir. Ödülleri kazananlar Vefa Lisesi öğrencilerinin oyuyla belirlenir.

Bahar Çayı

değiştir

Kemal Sunal Kültür Sanat Haftasını fonlamak için düzenlenir. Etkinlik bünyesinde hazırlık ve dokuzuncu sınıf öğrencilerinin getirdikleri yemeklerle oluşan bir kermes kurulur. Öğrenciler okula gelirken Kemal Sunal Komitesince belirlenen bir temaya uygun bir şekilde giyinirler. Gün boyunca müzik eşliğinde dans edilip şarkılar söylenir. Ayrıca Bahar Çayı'nın düzenlendiği gün ders işlenmez ve yoklama alınmaz.

TEDx Komitesi

değiştir

TEDxVefaLisesi Komitesi, TED'in bağımsız ve kâr amacı gütmeyen lisansı ile yapılan TEDx konferanslarını Vefa Lisesi Bünyesinde yapan bir komitedir. Komite her konferansa alanlarında uzman konuşmacıları liseli gençlerle buluşturur. Konferans, katılmak isteyen tüm liselilere açıktır.

Vefa Lisesi Model Birleşmiş Milletler Kulübü tarafından ilk olarak 2017 senesinde düzenlenmiş bir konferanstır. Kulüp, idareyle yaşadığı bazı problemlerden dolayı bir dönem kapalı kalmış, bunun sonucunda ise konferans aksamaya uğramıştır. Okul öğrencilerin uğraşları sonucu 2022-2023 eğitim öğretim yılında yeniden açılan kulüp, VefaMUN'i geri getirmeyi başarmıştır.

VefaMUN'17 Komiteleri
değiştir

2017 Senesinde düzenlenen VefaMUN komiteleri:

 • *DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY COMMITTEE
 • *UNITED NATIONS COMMISSION ON SUPERHUMAN ACTIVITIES
 • *YEMENI PEACE TALKS IN BIEL
 • *COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
 • *SPECIAL POLITICAL AND DECOLONIZATION COMMITTEE
 • *SOCIAL, HUMANITARIAN AND CULTURAL COMMITTE
VefaMUN'18 Komiteleri
değiştir
 • *THE HOOVER CABINET
 • *CAIRO NON-ALIGNED NATIONS CONFERENCE
 • *APEC LEADERS’ SUMMIT 2018
 • *JCC: ROBERT’S REBELLION
 • *DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY COMMITTEE
 • *SOCIAL, HUMANITARIAN AND CULTURAL COMMITTE
VefaMUN'19 Komiteleri
değiştir
 • *DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY COMMITTEE
 • *SOCIAL, HUMANITARIAN & CULTURAL ISSUES COMMITTEE
 • *COMMUNITY OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN STATES COMMITTEE
 • *JOINT COORDINATION CENTRE COMMITTEE
 • *HISTORICAL TRUSTEESHIP COUNCIL
VefaMUN'22 Komiteleri
değiştir
 • *DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY COMMITTEE
 • *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME COMMITTEE
 • *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
 • *INTERPOL
 • *HISTORICAL UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL
 • *JOHN F. KENNEDY CABINET

Mehmet Akif Ersoy Münazara Turnuvası

değiştir

Okulun ünlü mezunlarından Mehmet Akif Ersoy adına Münazara Kulübü tarafından her sene düzenlenen turnuva, İstanbul geneli liseliler tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktadır. 2022 yılında 5.si düzenlenen turnuva, İstanbul genelinden toplam 132 takımın katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Vefa Lisesi İngilizce Münazara Turnuvası (VefaDebate)

değiştir

İngilizce Münazara Kulübü tarafından ilk kez 2019 yılında düzenlenen turnuva,150'yi aşkın kişinin katılımıyla büyük rağbet görmüştür. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen turnuva ikinci kez 2022 yılında "Minimum Waste" (minimum atık) temasıyla yeniden yapılmıştır.

Yayınlar

değiştir
 
"Yeşil-Beyaz" dergisinin Mayıs 2014'te yayınlanan sayısı

Yeşil-Beyaz

değiştir

Vefa Lisesi edebiyat öğretmenleri öncülüğünde lisenin öğrencileri tarafından yazılan ve yayına hazırlanan, ismini okulun ve spor kulübünün renklerinden alan dergidir. Başta edebiyat olmak üzere tarih, sanat, teknoloji ve genel kültür konularında yazılar yazılır. Yıllık olarak çıkarılır. Öğrencilere, öğretmenlere ve Vefalılar Derneği'ne dağıtılır.[55]

Gazete-Vefa

değiştir

Vefa Lisesi Yayın ve İletişim Kulübü'nün aylık olarak çıkardığı bir gazetedir. Gazete, internette tamamen ücretsiz olarak paylaşılır.

Vefanzin

değiştir

Vefa Lisesi Yayın ve İletişim Kulübü'nün aylık olarak çıkardığı bir edebiyat dergisidir. Öğrencilerin gönderdikleri şiirler toplanır ve her ay sınıflara ücretsiz olarak dağıtılır.

Kardeş okulları

değiştir
Okul Şehir Ülke Yıl
Sint Janslyceum 's-Hertogenbosch   Hollanda 1993
Müjdat Gezen Sanat Merkezi İstanbul   Türkiye 2005
Gesamtschule Horst Gelsenkirchen   Almanya 2007

Uluslararası etkinlikler

değiştir

Okullar: Geleceğin Ortakları (PASCH)

değiştir

Vefa Lisesi 2013 yılından beri, Almanya'nın 2008 yılında "Okullar: Geleceğin Ortakları" (PASCH23 Kasım 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.) adı altında hayata geçirdiği ve Türkiye genelinde belli kriterleri sağlayan okulların seçildiği bu girişiminin bir üyesidir.[56] İlgili proje modern multimedya ders materyalleri, teknik donanımlar, eğitim seminerleri, branş geliştirme programları, öğrenci değişim programları, kardeş okul programları, eğitimciler ve öğrenciler için uzman danışmanlıkları gibi çok sayıda hizmetlerle okulları yurt içinde ve yurt dışında desteklemektedir. Öğrencilere yurt içinde veya yurt dışında yaz kursları, kamplar ve çeşitli proje ve yarışmalara katılım olanağı verilmekle birlikte, ileri seviyedeki öğrencilere Almanya’da yükseköğrenim bursu alma olanakları mevcuttur.[57]

Proje kapsamında Vefa Lisesi'nde Almanca tiyatro çalışmaları yapılmış, Almanya'ya değişim öğrencileri gönderilmiştir.[58][59] 2013 yılında Bavyeralı Alman müzik grubu "Bavaturca", Vefa Lisesi'nde konser vermiştir.[60] 2014 yılında Vefa Lisesi öğrencileri Almanya'da Münih yakınlarındaki Landsberg am Lech şehrinde Alman öğrencilerle birlikte "Stelzentheater" gösterisi sunmuştur.[61]

Tanınmış mezunları

değiştir

Ayrıntılı bilgi için bakınız: Kategori:Vefa Lisesi'nde öğrenim görenler

Devlet ve siyaset

değiştir

Edebiyat

değiştir

Basın ve medya

değiştir

Sinema, tiyatro ve müzik

değiştir

İş dünyası

değiştir

Tanınmış öğretmenleri

değiştir

Vefa Marşı

değiştir

Vefa Marşı, 1953 yılında okulun edebiyat öğretmeni merhume Behice Kaplan tarafından yazılmış, okulun müzik öğretmeni merhum Şahap Öktem tarafından bestelenmiştir.[62]

Biz Vefa Lisesi öğrencileri
Bilgi ordusunun gönüllü eri
Kalbi sevgi dolu, fikri ileri
Aydınlatacağız yurtta her yeri

Senin için ilim, irfan, şeref, şan
Senin için her şey, ey güzel vatan

Kalbimizde bu hür mukaddes toprak
Elimizde ecdat kanlı al bayrak
Nesil nesil, alev alev yanarak
Vefalılar sana geliyorlar bak...

Senin için ilim, irfan, şeref, şan
Senin için her şey, ey güzel vatan

Vefalılık Andı

değiştir

Vefa Lisesi'ne yeni katılan öğrencilerin "Vefalı" oldukları Rozet Takma Töreni'nde içtikleri anddır.[63]

Biz Vefalı Gençler olarak;
Atatürk’ün ilke ve inkılaplarından ayrılmayacağımıza,
Türkiye Cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatacağımıza,
Akıl, bilim ve çağdaş uygarlık yolundan sapmayacağımıza,
Sevgi ve hoşgörü ile tüm insanlığı kucaklayacağımıza,
Okulumuzu başarı ile temsil edeceğimize,
Namusumuz ve şerefimiz üzerine and içeriz.

Vefa kuruluşları

değiştir

Vefalılar Derneği

değiştir

Vefa Lisesi mezunları, öğretmenleri ve mensupları tarafından kurulan ilk dernek, 21 Temmuz 1947 yılında faaliyete geçen "Vefa’dan Yetişenler Derneği"dir. Başlangıçta başarılı hizmetler veren "Vefa’dan Yetişenler Derneği"nin zaman içerisinde fonksiyonunu yitirmesi üzerine, bir devamı olarak 27.12.1973 tarihinde "Vefalılar Derneği" kurulmuştur.[64]

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı

değiştir

Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, 1989 yılında görev yapmakta olan Vefalılar Derneği Yönetim kurulu, Denetleme Kurulu ve Divan Kurulu üyelerinin ortak girişimiyle 41 kişilik kurucular kurulu oluşturularak 20 Haziran 1990 tarihinde "Vefa Vakfı" adıyla kurulmuş olup, Türkiye'ye eğitim alanında katkı sağlamayı hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Vakfın adı 11 Nisan 2002 tarihinde "Vefa Lisesi Eğitim Vakfı" olarak tescil edilmiştir. Vefa Lisesi Eğitim Vakfı, Vefa Lisesi’nde okumuş, okutmuş, spor yapmış ve Yeşil-Beyazlı camiaya toplumsal veya sportif alanlarda katkıda bulunmuş olan Vefalıları çatısı altında toplamayı amaçlamıştır.[65]

Vefa Spor Kulübü

değiştir
 
Vefa SK futbol takımının 1919'da çekilmiş bir fotoğrafı.

Vefa Spor Kulübü'yle ilgili daha fazla bilgi için: Vefa SK

Vefa Lisesi gençliğini spora yönlendirmek, böylece bedenen ve ahlaken sağlıklı nesiller olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan Vefa Spor Kulübü'nün tarihçesini, kulübün 1 numaralı kurucusu Saim Turgut Aktansel, Aylık Ansiklopedi’nin 2.Cilt 15. sayısında özetle şöyle anlatmıştır:[66]

Vefa İdman Yurdu olarak resmen kurulmasına doğru müteşebbislerin bir araya gelişi ve ilk hareketler 1908 yılında Vefa’da başlamıştır. Bir yurt kurma teşebbüsü ve bu gaye etrafında çalışmalar okul içinde evvela bir sınıfın şubesinde doğmuş, sonra ikinci bir şubeye de geçmiş ve bir zaman sonra da bütün okula yayılmıştır. Vefa Yurdu Nizamnamesi daha mükemmel bir şekilde 1910 yılında yapıldı. Yurdun ilk forması yollu yeşil-beyazdı, rozeti de aynı renklerde idi. Vefa Lisesi Müdürü, öğretmen ve öğrencileri tarafından himaye gören kulüp daha da güçlendi.

Popüler kültürde Vefa Lisesi

değiştir

Taylan Biraderler'in yönetmenliğini yaptığı, 2004 yılında gösterime girmiş olan Okul filminin dış mekân çekimleri Vefa Lisesi'nde yapılmıştır.[67] Filmin afişinde "Orta Bina" (Mütercim Rüştü Paşa Konağı) yer almaktadır.[68]

TRT Çocuk'ta yayınlanan İstanbul Muhafızları isimli çizgi dizinin 15. Bölümü Vefa Lisesi'nde geçmektedir.[69]

Ulaşım

değiştir

Vefa Lisesi, Tarihi Yarımada'nın Vefa semtinde, Şehzade Camii'nin hemen bitişiğinde yer almaktadır.

Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Vefa ya da İstanbul Büyükşehir Belediyesi durakları ile Şehzadebaşı Caddesi üzerindeki Şehzadebaşı durağından geçen otobüsler kullanılarak okula ulaşmak mümkündür.

M2 Vezneciler-İstanbul Üniversitesi metro istasyonu okula yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunmaktadır. T1 Laleli-İstanbul Üniversitesi ve Beyazıt-Kapalıçarşı tramvay istasyonları da yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kaynakça

değiştir
 1. ^ "Okulumuz Hakkında". vefalisesi.meb.k12.tr. 8 Eylül 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2020. 
 2. ^ a b c d e f g h i "Tarihçe". Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 3. ^ Manisalı, Erol. "İlk Türkçe Eğitim Yapan Lise Hangisi?". Cumhuriyet. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Mayıs 2011. 
 4. ^ Kaplan, Pervin. "Hazırlık sınıflarıyla fark yaratıyorlar". Habertürk. 27 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Temmuz 2015. 
 5. ^ "VEFA LİSESİ IB DÜNYA OKULLARI LİSTESİNE DAHİL OLDU". Vefa. 25 Ocak 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2020. 
 6. ^ "Safvet Paşa'nın Hazırladığı Maarif Nizamnamesi". Vikipedi. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Şubat 2016. 
 7. ^ "Türk Eğitim Tarihi" (PDF). Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi. [ölü/kırık bağlantı]
 8. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 214. [ölü/kırık bağlantı]
 9. ^ "Vefa Mütercim Rüştü Paşa Konağı". Tas İstanbul. 13 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 10. ^ Ergün, Mustafa (1996). II. Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri. Ankara: Ocak Yayınları. s. 231. 
 11. ^ Mehmet Ö., Alkan. "Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Modernleşme Sürecinde Eğitim İstatistikleri 1839 - 1924". Tarih İstatistikleri Dizisi. Cilt 6. s. 223. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2016. 
 12. ^ Tezeren, Ziver (1984). Vefa Lisesi ve Vefalılar (Cem Ofset bas.). s. 35. 
 13. ^ a b c Kalkan, Ersin (11 Mayıs 2002). "Vefalı olmak buna denir". Hürriyet. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Mayıs 2002. 
 14. ^ Öner, Sakin (1997). Vefa Lisesi 125. Yıl Anısına. İstanbul: Vefa Vakfı Yayınları. s. 35. 
 15. ^ a b Bal, Mehmet Akif. "Vefa Lisesi'nin Birinci Dünya Savaşındaki Rolü". Mehmet Alif Bal. 30 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Mart 2015. 
 16. ^ Uğurluel, Talha (2005). Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi. İstanbul: Kaynak Yayınları. ss. 74-79. ISBN 9757388998. 
 17. ^ Cumhuriyetimizin 75. Yılında İstanbul Eğitim Belgeseli. İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. 1998. ss. 269-271 ve 280-281. 
 18. ^ Ayas, Nevzad (1948). Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitimi, Kuruluşlar ve Tarihçeler. Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. s. 206. 
 19. ^ Cumhuriyetimizin 75. Yılında İstanbul Eğitim Belgeseli. İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. 1998. s. 35. 
 20. ^ Cumhuriyetimizin 75. Yılında İstanbul Eğitim Belgeseli. İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. 1998. s. 281. 
 21. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 170. [ölü/kırık bağlantı]
 22. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 171. [ölü/kırık bağlantı]
 23. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. ss. 170-171. [ölü/kırık bağlantı]
 24. ^ "Vefa Akşam Lisesi öğrencileri Pertevniyal Lisesi'ne aktarıldı". Milliyet. 1 Kasım 1978. s. 11. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 25. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 170. [ölü/kırık bağlantı]
 26. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 171. [ölü/kırık bağlantı]
 27. ^ a b Tezeren, Ziver (1984). Vefa Lisesi ve Vefalılar (Cem Ofset bas.). s. 67. 
 28. ^ "Anadolu Liseleri Sınav Rehberi". Milliyet. 10 Mart 1990. s. 12. 12 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 29. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 210. [ölü/kırık bağlantı]
 30. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 212. [ölü/kırık bağlantı]
 31. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 211. [ölü/kırık bağlantı]
 32. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 211. [ölü/kırık bağlantı]
 33. ^ "Liseler artık 4 yıl". Hürriyet. 2 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Haziran 2005. 
 34. ^ "Üç lisede daha eğitim beş yıl". Radikal. 5 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Mart 2006. 
 35. ^ "Başkan Kadir Topbaş'tan Vefa Lisesi'ne 'vefa…'". İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Haziran 2006. 
 36. ^ a b c d "Fiziki Durum". Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mart 2015. 
 37. ^ "İstanbul Valiliği İlçe ilçe tahliye olacak 93 okulun adı ve listesini açıklandı". Hürriyet. 18 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Şubat 2023. 
 38. ^ "Dağılma dönemi Osmanlı sadrazamları listesi". Vikipedi. 11 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Şubat 2016. 
 39. ^ Muhammedi, Hayriye (2006). Vefa Lisesi'nin Eğitim Tarihimizdeki Yeri ve Önemi (PDF). İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. s. 125. [ölü/kırık bağlantı]
 40. ^ "Şura-yı Devlet Evrakı". Başbakanlık Osmanlı Arşivi (Osmanlı Türkçesi), 213/34. 
 41. ^ Öztürk, Cemil (2005). Türkiye’de Dünden Bugüne Öğretmen Yetiştiren Kurumlar. İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı. s. 171. 
 42. ^ Eroğlu, Bahtiyar (1990). "Bazı Örnekleri İle Anadolu'da Tarihi Türk Kütüphane Mimarlığı" (PDF). Konya: Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. s. 25. 16 Şubat 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Şubat 2016. 
 43. ^ Dener, Halit (1957). Süleymaniye Kütüphanesi. İstanbul. ss. 52-53. 
 44. ^ "Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri". T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. 24 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ocak 2014. 
 45. ^ a b "Vefa Lisesi YGS/LYS Başarı Değerlendirmesi 2010-2015" (PDF). Vefa Lisesi. s. 11. 9 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Şubat 2016. 
 46. ^ "2013 ÖSYS Sonucunda İlk 1000 İçerisinde Bulunan Öğrencilerimizin Listesi" (PDF). Vefa Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi. 9 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). 
 47. ^ "2014 ÖSYS Sonucunda İlk 1000 İçerisinde Bulunan Öğrencilerimizin Listesi" (PDF). Vefa Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi. 9 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). 
 48. ^ "Vefa Lisesi Geleneksel Rozet Takma Töreni İle 148. Dönem Yeni Vefalılarına Kavuştu". Vefa Lisesi. 7 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 21 Ekim 2015. 
 49. ^ "Vefa Ormanı'na Fidan Dikme". Vefa Lisesi. 1 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ocak 2013. 
 50. ^ "Vefa Lisesi 143. Kuruluş Yıl Dönümünü Geleneksel Boza Günü ve Kültür Sanat Haftası Etkinlikleri İle Kutluyor". Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mayıs 2015. 
 51. ^ "Vefa'da festival zamanı". Vefalılar Derneği. 5 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Haziran 2007. 
 52. ^ "Vefa Lisesi 143. Dönem Mezuniyet Töreni Yapıldı". Vefa Lisesi. 1 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Haziran 2015. 
 53. ^ "10. Kariyer Günü". Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Nisan 2015. 
 54. ^ "Vefa Lisesi 10. Kariyer Günü Katılımcı Listesi" (PDF). Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 27 Şubat 2015. 
 55. ^ Türkkan, Yaren; Akarslan, Kerem ((Ed.)). "Arşivlenmiş kopya" (PDF). Yeşil-Beyaz, 20. İstanbul: Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 56. ^ "PASCH-Schulen: Türkei" (Almanca). PASCH. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 57. ^ "Okulumuz PASCH (Partner Schule der Zukunft) Okulu oldu". vefalisesi.meb.k12.tr. Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2013. 
 58. ^ "Okulumuzda Almanca tiyatro çalışması yapıldı". vefalisesi.meb.k12.tr. Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 9 Aralık 2013. 
 59. ^ "Pasch: Okullar Geleceğin Ortakları Projesi". vefalisesi.meb.k12.tr. Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2014. 
 60. ^ "Alman Müzik Grubu Bavaturca Okulumuzda konser verdi". vefalisesi.meb.k12.tr. Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2013. 
 61. ^ "Vefa Lisesi öğrencileri Pach etkinlikleri çerçevesinde Almanya´da Alman öğrencilerle Stelzentheater gösterisi sundu". vefalisesi.meb.k12.tr. Vefa Lisesi. 2 Şubat 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Mayıs 2014. 
 62. ^ "Vefa Marşı". Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ocak 2016. 
 63. ^ "Vefalılık Andı". vefalisesi.meb.k12.tr. Vefa Lisesi. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 14 Aralık 2012. 
 64. ^ "Vefalılar Derneği". vefalilardernegi.org.tr. Vefalılar Derneği. 5 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ocak 2016. 
 65. ^ "Vefa Lisesi Eğitim Vakfı". vefalilardernegi.org.tr. Vefalılar Derneği. 5 Temmuz 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2016. 
 66. ^ "Vefa Kuruluşları". Vefa Lisesi. İstanbul: Vefa Lisesi. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Ekim 2015. 
 67. ^ "Taylan biraderler 'Okul'da". radikal.com.tr. Radikal. 27 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Eylül 2003. 
 68. ^ "Okul filminin afişi". tr.wikipedia.org. Vikipedi. 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Ağustos 2011. 
 69. ^ "Arşivlenmiş kopya". 11 Ağustos 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Nisan 2020. 

Dış bağlantılar

değiştir