Veba sütunu

Veba Sütunları Orta Avrupa kentlerinde bulunan ve en büyüğü 14. yüzyılda yaşanmış olan veba salgını dönemlerinin anısına yapılmış anıtlardır. Sütunların tipik özelliği Hristiyanlık'ta merkezi bir konumda olan kutsal üçleme inancını temsil etmesidir.

Viyana Veba Sütunu

Birçok Orta Avrupa kentinde bulunan veba sütunlarının en önemlileri şunlardır:

AlmanyaDüzenle

AvusturyaDüzenle

Çek CumhuriyetiDüzenle