Ana menüyü aç

Vatanseverler Partisi, 5 Mart 2007 tarihinde kurulan siyasi parti.

Parti amacını "Feodal üretim ilişkilerinden kapitalist üretim biçimine geçen yeryüzü; içinde bulunduğumuz bu zamanda emperyalistlerin aşırı saldırgan olduğu bir süreç yaşamaktadır. Kapital ilişkiler milli sınırların, devletlerin, siyasetlerin, kültürlerin varlığına zoraki de olsa tahammül edebilirken, aşırı sömürgeci ilişkilerde tüm bunlar yok edilmesi gereken birer düşman durumundadırlar. Milli yanı olan her mevzi; aşırı saldırgan emperyalistler tarafından, ülkelerinin gizli/açık işgal altına alınmasının önünde, yok edilmesi gereken birer engel olarak durmaktadır, sonuçta milli yan, alt yapıda da –ekonomide- olsa, üst yapıda da –siyasette- olsa işgalci, sömürgeci güçler tarafından yok edilmesi gereken ilk hedef durumundadır." şeklinde açıklamaktadır.