Vasküler endotelyal büyüme faktörü

Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) (İngilizce: Vascular endothelial growth factor), vaskülogenezi ve anjiyogenezi uyaran hücreler tarafından üretilen bir sinyal proteinidir. VEGF bir tür vasküler büyüme faktörüdür. VEGF'nin serum konsantrasyonu astım bronşitte ve diyabette yüksektir. VEGF'nin olağan işlevi embriyonik gelişim sırasında yeni kan damarları ve kan damarı hasarı sonrası yeni damarı oluşturmaktır.

Vamminin kristal yapısı, yılan zehrinden bir VEGF-F
Bazı VEGF'ler ve bu VEGF'lerin almaçları

VEGF'nin aşırılaşmış ifadesi hastalıklara meydan verebilir. Bir kanser kitlesi yeterli kan desteği olmadan belirli bir boyutu aşacak kadar büyüyemez. VEGF'nin aşırı ifadesi kanserin büyümesine ve metastazına neden olabilir.