Vasıf Efendi (?, Bağdat - 1806, İstanbul), Osmanlı devlet adamı, tarihçi ve yazar.

Vasıf Efendi
Ölüm1806
İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu
MeslekYazar, tarihçi ve devlet adamı
MilliyetTürk
Dönem18.-19. yüzyıl
TürTarih
Osmanlı'nın İspanya nezdinde ilk elçisi Ahmet Vasıf Efendi'nin Eyüp'teki mezar taşı

Ahmet Vasıf Efendi, Akdeniz güvenliğini sağlamak için İspanya ile olan ilişkileri düzenlemesi amacı ile İspanya’ya gönderilmiştir. İspanya nezdinde ilk Osmanlı elçisi olarak bilinir. İspanya’da sert tavırlar sergilemiş ve Osmanlı diplomasinin orada uygulattırmıştır. Burada edindiği izlenimleri sefaretnamesinde anlatmıştır "İspanya Sefaretnâmesi" (1787-1788). Bu sefaretname üzerine bir tez yazılmıştır. Mehasinü’l-asar ve Hakayık’ul-ahbar: Vasıf Tarihi de denir; bu eserin iki nüshası vardır ve birisi Topkapı Sarayı’nda diğeri ise Millet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Fransızca, Rusça ve Lehçeye çevirisi yapılmıştır. İbrahim Müteferrika’nın ölümünün (1747) ardından bir ara matbaacılık işine de giren Vâsıf Efendi, Beylikçi Râşid Efendi ile birlikte Müteferrika’nın kurduğu matbaayı satın aldı. Sadrazam Halil Hamîd Paşa ile I. Abdülhamid’in de bunu olumlu karşılamasıyla işletme için gerekli beratı temin etti. Böylece yenilenip tekrar faaliyete geçen matbaada (1784) ilk defa Sâmi, Şâkir ve Subhi Tarihi adlı eser basıldı.[1] 20 Ekim 1806 tarihinde vefat eden Ahmet Vasıf Efendi’nin mezarı Eyüp semtinde Mihrişah Valide Sultan haziresindedir.[2]

Kaynakça değiştir

  1. ^ Mücteba İlgürel, VÂSIF AHMED EFENDİ, TDVİA, 4 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. www.islamansiklopedisi.org.tr. Erişim Tarihi: 04.02.2020
  2. ^ 18. ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı'nın Resmi Tarihçileri 21 Mart 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. academia.edu. Erişim Tarihi: 13.10.2016