Vali Sinan Paşa

Sinan Paşa, Saray'dan yetişme Osmanlı devlet adamı.

1481, 1486, 1497 ve 1501 senelerinde dört defa Anadolu Beylerbeyliği yapmıştır.[1]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, sayfa, 158