Vali Ömer Paşa

Ömer Paşa, Osmanlı beylerbeyi.

Ömer Paşa maliyecilikten yetişmiştir. Defterdarlık görevi yapmış ve 1697 senesinde Anadolu Eyaleti valisi olmuştur. Sicilli Osmanî, Ömer Paşa'nın Anadolu valiliğinde bulunduğu sırada vezir olduğunu yazıyorsa da doğru olmayıp, kendisine gelen fermanlarda beylerbeyi bulunduğu yazar.[1] Kütahya'da Biber Hanı'nı yaptırmıştır ve Saadettin Camii'nin ikinci banisidir.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mahkemei şer'iyye sicilleri
  2. ^ Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, sayfa, 139