Vagon

raylı taşıma sistemlerinde yük veya yolcu taşımak için kullanılan araç

Vagonlar, kargo ya da yolcu taşımakta kullanılan bir tür demiryolu aracıdır. Bir lokomotif ile çekilen sıralı vagonlara "tren" denir. Çoklu birim denen bazı sıralı yolcu vagonları kendi kendini iterek gider.

Taiwan Demiryolu'nun BİR Yolcu vagonu
Güney Avustralya Demiryollarının bir yük vagonu, 1926