VI. Hürmüz, Sasaniler'in kralı, II. Hüsrev'in (590–628) 628 yılında öldürülmesinin ardından yükselen asillerden biriydi. Nisibis (şimdiki Nusaybin) bölgesinde iki yıl boyunca kontrolü elinde tuttu (631–632).

V. Hürmüz adında krallığı zorla ele geçiren başka biri daha vardı. 593 yılında kısa süreliğine hükümdarlık yapmıştır.