V. Heinrich (Kutsal Roma imparatoru)

V. Heinrich (11 Ağustos 1086 – 23 Mayıs 1125) Almanya Kralı (1098-1125) ve Kutsal Roma İmparatoru (1106-1125) olup, dördüncü ve Salyan hanedanı'nın son hükümdarıydı. Heinrich'in hükümdarlığı büyük atama çekişmelerinin son dönemiyle aynı ana rastlar. Bu atamalar sorunu Papalığı İmparatorluğa karşı kapıştırmıştı. Worms Antlaşması'yla, o Gregorian reformlarının ikinci jenerasyonu taleplerini bırakıyordu.

V. Heinrich
IV. Heinrich (solda) ve oğlu V. Heinrich (sağda)
Kutsal Roma İmparatoru
Hüküm süresi13 Nisan 1111 - 23 Mayıs 1125
Önce gelenIV. Heinrich
Sonra gelenIII. Lothar
Doğum11 Ağustos 1086
Goslar, Kutsal Roma İmparatorluğu
Ölüm23 Mayıs 1125
Utrecht
DefinSpeyer Katedrali (vücut)
Saint Martin Katedrali, Utrecht (kalp ve bağırsaklar)
Eş(ler)iMatilda
HanedanSalian
BabasıIV. Heinrich
AnnesiBertha
DiniKatolik

Gücün büyüklüğü değiştir

IV. Heinrich ile Bertha (Savoya)'un oğludur. Onun anneleri tarafından dede ve nineleri Otto (Savoya) ve Adelaide (Susa)'ydı.

6 Ocak 1099 tarihinde babası IV. Heinrich, büyük oğlu Konrad (İtalya) yerine onu Aachen'de Almanya Kralı yaptı. Babasının yaşamı süresince imparatorluk işlerinde yer almayacağına dair söz verdi. Fakat 1104 yılında babasının düşmanları tarafından isyana teşvik edildi. 1105 yılı Ocak ayında Mainz'da bazı prensler ona saygınlığını belirttiler. Başlangıçta isyanın geri tepmesine rağmen IV. Heinrich tahtı bırakmaya zorlandı ve kısa süre sonra öldü. Kısa süre sonra Almanya'da düzen yeniden yerleşti. Köln vatandaşları para cezasına çarptırıldı. II. Robert (Flanders Kontu)'na karşı bir sefer bu isyancıyı onun dizlerine getirdi.

1107 yılında Heinrich II. Borivoi Bohemye Dükü yerine geri getirmek için bir sefer düzenledi fakat bu seferler sadece kısmen başarılı oldu. Borivoi Dükü'nü elinde bulunduran Svastopluk (Bohemya)'yı emirle çağırttı. Borivoi İmparatorun emriyle serbest bırakıldı ve Svastopluk'un yeni oğlunun vaftiz babası oldu. Bununla beraber, Svastopluk'un Bohemya'ya dönüşünde o, tahtı üzerine aldı. 1108 yılında Heinrich, Prens Álmos tarafında Macaristan Kralı Coloman ile savaşa gitti. Fakat Svastopluk, Heinrich'i bu seferi bırakmaya zorladı. Buna rağmen Polonya'yı alışık olduğu saygınlığı yerleştirmek için istila etti. Fakat Głogów Kuşatması ve Hundsfeld Muharebesi'nde yenildi. 1110 yılında I. Vladislaus (Bohemya) için Bohemya Dükalığı güvenliğini sağlıyordu.

Worms Antlaşması değiştir

 
V. Heinrich'in Speyer Katedrali'ndeki mezarı.

İkinci İtalyan seferinden sonra Tibur'da genel barış ilan edildi. Würzburg'da başlayan görüşmeler Worms'da devam ediyordu. Burada yeni papa II. Callistus, Kardinal Lambert (Ostia Piskoposu) tarafından tanıtıldı.

Worms Anlaşması 1122 yılı Eylül ayında imzalandı. Heinrich, rahipler sınıfının özgür seçimini tanıyordu ve kilisenin tüm mal varlığını yeniden iade edeceğine dair söz verdi. Papa seçimlerin imparatorluk delegesinin yokluğunda yer almasına mutabıktı. Ve hüküdarlık asası ile atama imparator tarafından garanti edilecekti. Kilise malları hükümdarlık altında tutuluyordu. 1119 yılı Ekim ayında Reims'de Callistus tarafından aforoz edilen Heinrich tekrar kilise cemaati içine alındı.

İmparatorluğunun son yılları Hollanda'ya seferler ile geçti. 1124 yılında VI. Louis'e karşı bir sefer yönetti. Ordularını Worms vatandaşlarına karşı döndürdü ve 23 Mayıs 1125 yılında Utrecht'te öldüğünde Speyer'de gömüldü. Kalbi ve iç organları Aziz Martin Katedrali (Utrecht)'de gömüldü. Yasal bir çocuğa sahip değildi. Bu nedenle tüm malvarlığını yeğeni II. Frederick (Swabia)'ya bıraktı. Onun ölümüyle Salyan hanedanlığı son buluyordu. Hermann (Tournai)'nin doğumdan sonra bir çocuğun ölmüş olduğunu söylemesine rağmen Heinrich ve Matilda[1] yaşayan bir çocuğa sahip değillerdi. Heinrich'in yasal olmayan kızı Bertha, 1117 yılında II. Ptolemy (Tusculum) (İlk Ptolemy'nin oğlu) ile evlendi.

Atalar değiştir

Heinrich'in üç jenerasyondaki ataları
V. Heinrich (Kutsal Roma İmparatoru) Babası:
IV. Heinrich
Baba tarafından dedesi:
III. Heinrich
Baba tarafından büyük dedesi:
II. Konrad (Kutsal Roma İmparatoru)
Baba tarafından büyük ninesi:
Gisela (Swabia)
Baba tarafından ninesi:
Agnes de Poitou
Baba tarafından büyük dedesi:
V. William (Aquitaine)
Baba tarafından büyük ninesi:
Agnes (Burgundy)
Annesi:
Bertha (Savoya)
Anne tarafından dedesi:
Otto (Savoya)
Anne tarafından büyük dedesi:
I. Humbert (Savoya)
Anne tarafından büyük ninesi:
Ancilla (Lenzbourg)
Anne tarafından ninesi:
Adelaide (Susa)
Anne tarafından büyük dedesi:
II. Ulric Manfred (Turin)
Anne tarafından büyük ninesi:
Bertha (Obertenghi)

Kaynakça değiştir

  1. ^ Matilda İngiltere'de Anarşi adıyla anılan dönemdeki taht kavgasının taraflarından birisidir
V. Heinrich (Kutsal Roma imparatoru)
Doğumu: 1086 Ölümü: 1125
Resmî unvanlar
Önce gelen
Konrad
Alman Kral
(resmen Roma Kralı)

1099-1125
Sonra gelen
III. Lothar
İtalya Kralı
1098-1125
Önce gelen
IV. Heinrich
 
Kutsal Roma İmparatoru

1111-1125