Võro halkı (Võro dilivõrokõsõq, Estoncavõrukesed, Fincevõrolaiset), çoğunlukla Estonya'nın güneydoğusundaki Võru vilayetinde yaşayan bir Baltık-Fin halkıdır.

Võro
võrokõsõq
võrukesed
võrolaiset
Võro bayrağı
Toplam nüfus
50.000-70.000 (74,499[1])
Önemli nüfusa sahip bölgeler
 Estonya
Diller
Din
İlgili etnik gruplar
Estonlar  · Seto halkı

Yaklaşık 70.000 kişi Võru'da yaşıyor ve daha pek çoğu, çoğunlukla Tartu ve Tallinn'de olmak üzere başka şehirlerde yaşamalarına rağmen pek çok kişi de kendini Võro olarak tanımlamaktadır.

Estonya 2011 nüfus sayımına göre Võro konuşanların oranı.

Kaynakça Değiştir

  1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 25 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2021. 
  • Ehala, Martin & Niglas, Katrin (2007): Empirical evaluation of a mathematical model of ethnolinguistic vitality: the case of Võro. Journal of Multilingual and Multicultural Development.
  • Eichenbaum, K.; Pajusalu, K. (2001): Setode ja võrokeste keelehoiakutest ja identiteedist. - Keel ja Kirjandus nr 7, lk. 483-489.
  • Eller, K. (1999): Võro-Seto language. Võro Instituut'. Võro.
  • Valk, A. (2000). Võrokeste identiteedist. K. Koreinik, J. Rahman (toim.) A kiilt rahvas kynõlõs.. Võrokeste keelest, kommetest, identiteedist (lk. 39-56). Võro Instituut, Võro.

Ayrıca bakınız Değiştir