Uzun Süleyman Paşa

Ramazanoğlu Uzun Süleyman Paşa, sancakbeyi ve beylerbeyi görevlerinde bulunmuş 16. yüzyıl Osmanlı devlet adamıdır.

Ramazanoğulları ailesinden, Osmanlı’da beylerbeyi olarak görev yapmış Kubad Paşa’nın oğludur. Trablus sancakbeyi [1] görevinden sonra 1530-1531 yılları arasında Diyarbakır beylerbeyi görevinde bulundu.[2]Irakeyn Seferi sonunda Nisan 1535 yılında kurulan Bağdat Eyaletinin beylerbeyi oldu.[3]

1538 yılı Ekim ayında başkente çağrılan Süleyman Paşa, 1539 yılı Temmuz’unda Anadolu beylerbeyi görevindeydi.[1] 30 Ağustos 1541’de Budin Eyaletinin kurulmasıyla vezir rütbesiyle buranın beylerbeyi oldu.[4] Yaşanan veba salgınında 1542 yılı Şubat ayında öldü.[1]

KaynakçaDeğiştir

  1. ^ a b c Gévay, Antal (1841). A Budai Pasak (Macarca). Viyana: Streuss. s. 5. 
  2. ^ Yızmazçelik, İbrahim (2000). "Osmanlı Hakimiyeti Süresince Diyarbakır Eyaleti Valileri (1516-1838)" (PDF). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (1). Fırat Üniversitesi. s. 243. 31 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Ocak 2021. 
  3. ^ Gülcü, Erdinç (2003). "XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Bağdat Vilayeti'nde Meydana Gelen İsyanlar Ve Eşkıyalık Hareketleri" (PDF). A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED], 57. turkiyatjournal. s. 1810. 15 Aralık 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 15 Aralık 2020. 
  4. ^ Bilge, Sadık Müfit (2000). "Macaristan'da Osmanlı Hakimeyitinin ve İdari Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi" (PDF). OTAM, 11. DergiPark. s. 39. 11 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 1 Ocak 2021.