Uzay (matematik)

matematiksel bir terim

Matematikte, bir uzay belirli bir matematiksel yapıya sahip bir kümedir.[1]

Bir matematiksel uzaylar hiyerarşisi: İçsel çarpım normu, norm metriği ve metrik topolojiyi miras alır.

Matematiksel uzaylar bir hiyerarşi içinde olabilir, yani bir uzay tanımlı olduğu üst uzayın bütün özelliklerini miras alır. Örneğin, iç çarpım uzayları aynı zamanda normlu vektör uzaylarıdır, çünkü iç çarpım işlemi bu uzayda aşağıdaki şekilde bir norm oluşmasına sebep olur:

burada norm çift dikey çizgilerle çevrili kısımda, iç çarpım ise açılı parantezlerle çevrili kısımda gösterilmiştir.

Matematiksel uzaylar (alfabetik)Düzenle

KaynakçaDüzenle

  1. ^ O' Hagan, Anthony (2013). The Oxford handbook of applied Bayesian analysis. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0198703174. 

Ayrıca bakınızDüzenle