Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi

Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD), dünya çapında 90'dan fazla ülkeye yayılmış operasyonları olan uluslararası bir kuruluştur. 1993 yılında Avusturya ve İsviçre tarafından kurulmuş ve o zamandan beri 2022 itibariyle 19 üye ülkeye ulaşmıştır. ICMPD, göçle ilgili konularda araştırma, proje ve faaliyetler yürütmek ve devletlerin resmi kurumlarına ve ayrıca dış hükümet ve hükümetler arası kuruluşlara politika önerileri sunmak için kurulmuştur. ICMPD ayrıca Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsüne sahiptir. ICMPD'nin küresel operasyonları olmasına rağmen, öncelikle Avrupa bölgesine odaklanmıştır ve merkezi Viyana, Avusturya'dadır. ICMPD şu anda 19 Üye Devletten, yaklaşık 470 personelden, Brüksel'de bir misyondan, Ankara ve Malta'daki bölge ofislerinden ve ayrıca Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Güney Asya'daki Proje ofislerinden oluşmaktadır.

Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi (ICMPD)
ICMPD logo-new.jpg
Kuruluş 1993
Merkez Viyana
Hizmet bölgesi Dünya çapında
Resmî site icmpd.org

ICMPD, hükümetler, diğer uluslararası kuruluşlar, araştırma enstitüleri ve sivil toplum üyeleri ile göçle ilgili alanlarda politikalar geliştirmede ve ayrıca göç sorunlarıyla ilgili bilgi birikimini aktarmak için eğitimler düzenlemede vb. işbirliği yapar. ICMPD'nin amacı, yenilikçi, kapsamlı ve sürdürülebilir göç politikalarını teşvik etmek ve hükümetler ve kuruluşlar için bir hizmet değişim mekanizması olarak işlev görmektir.

ICMPD, teori ve pratik arasındaki boşluğu doldurma konusunda geniş deneyime sahiptir. Buna göre ICMPD, politika yapıcılara ve politikacılara karar almaları için gerekli zemini sağlar. Ayrıca, ICMPD, göç yönetiminin çeşitli alanlarında kapasite geliştirme faaliyetleri gibi muhtelif çalışmalar yürütmektedir.

KaynakçaDüzenle