Ulusal muhafazakârlık

Ulusal muhafazakârlık, katı bir milliyetçi tutuma sahip olmamakla birlikte milliyetçi hassasiyet özellikleri gösterebilen ve ulusal çıkarlar konusunun daha çok önemsenmesinin yanı sıra kültürel ve etnik kimliklerin korunması[1] amacını güden ideolojik duruşları tanımlamada kullanılan bir muhafazakârlık çeşididir. Ulusal muhafazakârlık, sosyal muhafazakârlık ve gelenekçi muhafazakârlık ile ilişkilidir.

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Mandal, V.C. (2007). Dictionary Of Public Administration. Sarup & Sons. s. 306. ISBN 978-81-7625-784-8.