Ulusal Bank

Ulusal Bank, 1985 tarihinde yabancı bir banka olarak Saudi American Bank adıyla kurulmuştur. Daha sonra Cıngıllı Holding'in satın almasıyla oluşan 6 Şubat 1997 tarihinde Ulusal Bank T.A.Ş. adını almıştır.

Ulusal Bank
Kuruluş 1985

27 Ocak 2001 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararı ile, Bankalar Kanunu'nun 14. maddesinin 3. fıkrası doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesine alınmıştır.

Ulusal Bank, Egebank, Yurtbank, Yaşarbank ve Bank Kapital ile birlikte Sümerbank bünyesi altında birleştirildikten sonra, tamamı TMSF'ye ait olan Sümerbank hisseleri, 10 Ağustos 2001 tarihinde imzalanan hisse devir sözleşmeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (Oyak Holding) devredilmiştir. BDDK'nın 2 Ocak 2002 tarihli kararı ile verilen izin çerçevesinde Banka Oyak Bank ile birleştirilmiştir.