Ulaş Başar Gezgin

Ulaş Başar Gezgin, yazar, şair, çevirmen ve bilişsel bilimci.

Ulaş Başar Gezgin
Doğum Şablon:Doğum günü ve yaşı
İstanbul
Meslek Yazar, Şair, Profesör, Çevirmen
Milliyet Türk
Vatandaşlık Türkiye
Önemli ödülleri Gençlik Kitabevi Öykü Ödülü 2000; Sekans Dergisi Film Eleştirisi Ödülü 2013
Resmî site
https://ulasbasargezginkulliyati.blogspot.com/

BiyografiDüzenle

25 Mayıs 1978'de İstanbul'da doğdu,[1] çocukluğunun geçtiği Üsküdar'a yazınsal yapıtlarında sık sık yer verdi.

EğitimiDüzenle

Eğitimini Darüşşafaka (1989-1996), Boğaziçi Üniversitesi (Eğitim Bilimleri, lisans, 2000; Sosyal Psikoloji, yüksek lisans 2002), ODTÜ (Bilişsel Bilimler, doktora, 2006) ve yurtdışında (2009, üniversite düzeyinde ders verme yetkisi, Avustralya;  Darmstadt Teknik Üniversitesi, Şehir Plancılığı, yüksek lisans, 2011) tamamladı. ODTÜ Enformatik Enstitüsü’nde Eylül 2003’te başlayıp Mayıs 2006’da tamamladığı ‘Relationship of Bodily Communication with Cognitive and Personality Variables’ adlı doktora tezi, bilişsel bilimler alanında Türkiye’de verilmiş ilk doktora tezi olma özelliğini taşımaktadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde asistanlığın ardından, Tayland’da fen bilgisi öğretmenliği yaptı.[2]

2004’te, Canterbury Üniversitesi İnsanbilim Doktora Bursu’na değer görülerek, Yeni Zelanda’da Canterbury Üniversitesi’nin Toplumbilim-İnsanbilim (Sosyoloji-Antropoloji) Bölümü’nde insanbilim doktorasına başladı.

Sonraki yaşamıDüzenle

Gezgin yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli yükseköğretim kurumlarında; yansıbilim (psikoloji), insanbilim, dilbilim, bilişsel bilimler, iletişim bilimleri, idari bilimler ve tutumbilim (iktisat) alanlarında ders vermiştir. Türkiye, Vietnam, Tayland ve Malezya’da 20 yıl ders verme deneyimi ve Yeni Zelanda (doktora), Avustralya (ortak proje) ve Latin Amerika’da (gazetecilik) araştırma deneyimi kazandı.

Bir Avustralya üniversitesinin ve bir İngiliz üniversitesinin Vietnam yerleşkesinde tutumbilim (iktisat) dersleri verdi ve günlük Evrensel Gazetesi’ne Asya-Pasifik üstüne köşe yazıları yazdı.[3] 2014'te Türkiye'de doçent, 2017'de yurtdışında profesör oldu.[4][5][6]

Yazarlığı ve çevirmenlik hayatıDüzenle

İlk kitabı, İspanyolca’dan çevirdiği ‘Kartal mı Güneş mi?’ adlı düzyazılmış şiir kitabıdır (Octavio Paz, İstanbul: Virtüel Yayınları, 2000). Aynı yıl, öyküleri, Gençlik Kitabevi Ödülü’ne değer görülüp yayınlanmıştır. Yazarın toplam 109 kitabı bulunmaktadır. Akademik çalışmalar dışında, çeşitli dergi ve gazetelere köşe yazıları yazmakta; şiir, şarkı sözü, şarkı, deneme, yazınsal inceleme, öykü, film öyküsü, film çözümlemesi, tiyatro oyunu, masal ve roman türlerinde yapıtlar vermekte ve çeşitli ülkelerden şairleri ve şarkıcıları Türkçe’ye kazandırmaktadır. Çeşitli çalışmaları 12 dile (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Japonca, Vietnamca, Tayca, Gürcüce ve Azerbaycanca) çevrilmiştir.[7]

Eserleri[8][9][10][11]Düzenle

 • 21 İngilizce kitap, 4 İngilizce ve diğer dillerde şiir kitabı, 10 psikoloji ve bilişsel bilim kitabı, 10 anlatı kitabı (roman, öykü, çocuk öyküsü, opera librettosu, masal, film öyküsü, kısa film senaryosu, tiyatro oyunu), 6 Asya kitabı, 5 anlatı ve yazın incelemesi kitabı, 6 diğer akademik kitap, 20 şiir kitabı, 10 günce ve kişisel kitap, 17 çeviri, çeviri ya da yayın editörlüğü yapılmış kitap. Toplam 109 kitap.
BOOKS IN ENGLISH / İNGİLİZCE KİTAPLAR

1. Gezgin, U.B. (2019). Big Data Big Activism: Explorations in Sociology of Artificial Intelligence, Data and Surveillance.

2. Gezgin, U.B. (2019). The Rise of China and the Belt & Road Initiative.

3. Gezgin, U.B. (2019). Interdisciplinary explorations in social science: From Critical Psychology to Marxist Historiography.

4. Gezgin, U.B. (2018). Cultural Studies & Politics: From Buddhism to Anthropo-Gerontology.

5. Gezgin, U.B. (2018). Studies in Psychology: From Marxist Psychology to Critical Peace Psychology.

6. Gezgin, U.B. (2018). Futurology & Critical Sciences: Trend Analyses & Thought Experiments.

7. Gezgin, U.B. (2018). Media Studies and Cognitive Science: From Creative Industry to Media Literacy.

8. Gezgin, U.B. (2018). From Captain Narratives to Life Wisdom: Coauthored Works.

9. Gezgin, U.B. (2018). Marxist Psychology – A Short Introduction.

10. Gezgin, U.B. (2017). Connecting Social Science Research with Human Communication Practices: Politics, Education and Psychology of Social Media, Media and Culture

11. Gezgin, U.B. (2017). From Political Psychology To Teaching Economics: Essays On Psychology, Economics And Politics.

12. Gezgin, U. B. (2017).  When the Dragon Reigns the World: On Asian Society, Politics and Education.

13. Gezgin, U. B. (2017). Cognition and Art: Essays on Cognitive Science and Art Narratives.

14. Gezgin, U.B. (2016). Economic Psychology & Child Development. Germany: Lambert.

15. Gezgin, U.B., Inal, K., Hill, D. (ed.). (2014). The Gezi Revolt. People's Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey. Brighton: the Institute for Education Policy Studies.

16. Gezgin, U. B. (2012). Psychology of You 2.0: Psychology of Social Media. Germany: Lambert Publishing.

17. Gezgin, U.B. (2011). Economics, Environment & Society: Planning Cities at the Center of Mass/mess of the Sustainability Triangle. Germany: Lambert Publishing.

18. Gezgin, U.B. (2011). An Economic Psychological Experiment: Individualism-collectivism, Perspective Taking, and Real and Hypothetical Endowment Effects. Germany: Lambert Publishing.

19. Gezgin, U.B. (2011/2017). Catalogue, Location, Use and History of French Colonial Buildings in Ho Chi Minh City (Saigon).

20. Gezgin, U. B. (2009). Silent Movies, Cognition and Personality. Almanya: VDM Verlag.

21. Gezgin, U. B. (2009). Vietnam & Asia in flux, 2008: Economy, Tourism, Corruption, Education and ASEAN Regional Integration in Vietnam and Asia. Darmstadt: H@vuz Publications.

POETRY BOOKS IN ENGLISH AND OTHER LANGUAGES / İNGİLİZCE VE DİĞER DİLLERDE ŞİİR KİTAPLARI

1. Gezgin, U.B. (2017). Yağmur Sonrası/ After Rain / После дождя / Diğer Dillerdeki Gezgin Şiirleri: Rusça, İngilizce, Tayca, Azerbaycan Dili, Vietnamca, İspanyolca ve Japonca [Gezgin’s Poetry in Other Languages: Russian, English, Thai, Azerbaijani, Vietnamese, Spanish and Japanese].

2. Gezgin, U.B. (2017). You, I and Our Son - Poems of Peace, Longing and Love from Vietnam

3. Gezgin, U.B. (2017). For Those Who Will Sail Across The Oceans: An Explorer’s Vietnam Poems.

4. Gezgin, U. B. (2007). On a Tablet – English Poems by Ulas Basar Gezgin. Lulu.

PSİKOLOJİ VE BİLİŞSEL BİLİM KİTAPLARI / BOOKS ON PSYCHOLOGY AND COGNITIVE SCIENCE

1. Gezgin, U.B. (2019). Zeka Feşizmine Karşı: Yapay Zeka, Büyük Veri, Bilişsel Bilim ve Gelecekbilim Üzerine [Against Intelligence Fetishism: On Artificial Intelligence, Big Data, Cognitive Science and Futurology].

2. Gezgin, U. B. (2019). Psikoloji, Ekonomi, Ataerki: Eleştirel Psikoloji ve Kapitalizmin Eleştirisi [Psychology, Economics, Patriarchy: Critical Psychology and The Critique of Capitalism].

https://ulasbasargezginkulliyati.blogspot.com/p/kitap-psikoloji-ekonomi-ataerki.html

3. Gezgin, U.B. (2017). Savaş Ne Zaman Biter? Barış Üzerine Psiko-kültürel Denemeler [When Will the War End? Psycho-cultural Essays on Peace].

4. Gezgin, U. B. (2017). İletişim Psikolojisi, Sosyal Medya Çalışmaları ve Siyasal İletişim [Psychology of Communication, Social Media Studies and Political Communication].

5. Gezgin, U. B. (2017). Psikolojiden Sanata Doğru: Sanat Psikolojisi ve Sanat Yazıları - Prof.Dr.Ulaş Başar Gezgin [From Psychology Towards Art: Essays on Psychology of Art and Art].

6. Gezgin, U. B. (2017). Eleştirel Psikolojide Bir Yolculuk: Marksist Psikolojiden Politik Psikolojiye ve Ötesine - Prof.Dr. Ulaş Başar Gezgin [A Journey through Critical Psychology: From Marxist Psychology to Political Psychology and Beyond].

7. Gezgin, U. B. (2017). Eleştirel Bilim: İnsan ve Toplum Bilimlerine Yönelik Eleştirel Yazılar [Critical Science: Critical Essays for Humanities and Social Sciences].

8. Gezgin, U.B. (2017). Efsaneye Dokunmak: İlk Ekonomik Psikoloji ve Bilişsel Bilim Çalışmaları, İlk Psikoloji Yazıları (1998-2006) [Touching the Legend: First Works on Economic Psychology and Cognitive Science and First Essays on Psychology].

9. Gezgin, U. B. (2014). Bilişsel Bilimler Elkitabı [the  Handbook  of  Cognitive  Sciences]. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi.  

10. Gezgin, U. B. (2013). Dünyayı Sarsan 40 Gün: Gezi Direnişi’nin Psikolojisi ve Sosyolojisi [40 Days That Shook The World: Psychology and Sociology of the Gezi Resistance].

ANLATI KİTAPLARI (ROMAN, ÖYKÜ, ÇOCUK ÖYKÜSÜ, OPERA LIBRETTOSU, MASAL, FİLM ÖYKÜSÜ VE KISA FİLM SENARYOSU) / NARRATIVE BOOKS (NOVEL, STORY, CHILDREN’S STORY, OPERA LIBRETTO, FAIRY TALE, FILM STORY AND SHORT FILM SCENARIO)

1. Gezgin, U.B. (2019). Defterlerde Kalanlar - Yazılar, Anlatılar, Şiirler, Şarkılar, Çeviriler [From My Notebook - Essays, Narratives, Poems, Songs and Translations].

2. Gezgin, U.B. (2018). Edebiyat Defteri: Film Öykülerinden Tiyatro Oyunlarına [Notebook of Literature: From Film Stories to Theatre Plays].

3. Gezgin, U.B. (2017). Nasıl Olup da Gerçeklere İnanabiliyorsunuz? - Anlatılar Kitabı (2012-2017): Öyküler, Masallar, Film Öyküleri ve Kısa Film Senaryoları [Book of Narratives: Stories, Fairy Tales, Film Stories, Short Film Scenarios].

4. Gezgin, U.B. (2015). Y ağmur’un Bahçe Güncesi / Yagmur’s Garden Diary / Nhật Ký Trong Vườn Của Yagmur (çocuk kitabı / children’s story book).

5. Gezgin, U.B. (2015). İsmi Saklı (roman) [The Title Not Disclosed (novel)].

6. Gezgin, U. B. (2009). Barbar Türkler, İMF’ye Karşı (gülmece öyküleri) [Barbarian  Turks against  IMF- Short Stories]. Ho Çi Min Kenti, Vietnam, 2009.

7. Gezgin, U. B. (2008). Gezgin Öyküleri (2001-2007) [Gezgin’s Stories]. Ho Çi Min Kenti, Vietnam, Mart 2008.

8. Gezgin, U. B. (2007). Cana ve Hubli Purana Opera Librettosu [Cana  and  Hubli  Purana  Opera Libretto]. İstanbul: Çekirdek Sanat.

9. Süer, A, Gezgin, U. B., Kızgın, S., Dinç, O. ve Ünsal, P. (2000). Öyküler- Gençlik Kitabevi Gençlik Ödülleri 2000 [Stories- Genclik Kitabevi Awards 2000]. İstanbul: Gençlik Kitabevi.

10. Gezgin, U.B. (2017). İlk Anlatılar: 90’lardan Kısa Romanlar ve Öyküler [Gezgin’s First Narratives: Short Novels and Stories from 90s].

ASYA KİTAPLARI / BOOKS ON ASIA

1. Gezgin, U. B. (2018). Çin Araştırmalarından Vietnam’a: Dirlik Düzenlik ve Çatışma [From Sinology to Vietnam: Peace, Harmony & Conflict].

2. Gezgin, U. B. (2017). Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine – Cilt 1: Çin - Prof.Dr.Ulaş Başar Gezgin [In the Terrain of the Double Dragon: On China and Vietnam: Volume 1: China].

3. Gezgin, U. B. (2017). Çifte Ejderhanın Diyarında: Çin ve Vietnam Üzerine – Cilt 2: Vietnam - Prof.Dr.Ulaş Başar Gezgin [In the Terrain of the Double Dragon: On China and Vietnam: Volume 2: Vietnam].

4. Gezgin, U. B. (2017). Asya’da 15 Yıl: Yükselen Bir Coğrafyanın İzinde [15 Years in Asia: On the Traces of A Rising Geography].

5. Gezgin, U.B. (2011). Asya-Pasifik Hattı’nda: Seçme Yazılar [On  the  Asia-Pacific Frontier: Selected Writings]. Ho Çi Min Kenti, Vietnam, 2011.

6. Gezgin, U. B. (2007). Asya Yazıları [Asian Writings]. İzmir: Ara-lık Yayınevi.

ANLATIBİLİM VE YAZIN İNCELEMESİ KİTAPLARI / BOOKS ON NARRATOLOGY AND LITERARY CRITICISMS

1. Gezgin, U.B. (2019). Temsiller, İzlekler, Özlemler: Asya Sineması ve Beyaz Perdede Toplumsal Temsiller [Representations, Themes and Longings: Asian Cinema and Social Representations on Screen].

https://ulasbasargezginkulliyati.blogspot.com/p/kitap-temsiller-izlekler-ozlemler-asya.html

2. Gezgin, U.B. (2017). Anlatıbilim Açısından Film Psikolojisi  ve  Film Çözümlemeleri [Film Psychology and Film Analysis through Narratology].

http://ulasbasargezginkulliyati.blogspot.com/p/anlatibilim-acisindan-film-psikolojisi.html

3. Gezgin, U. B. (2017). Anlatıbilim Açısından Roman, Öykü ve Masal İncelemeleri (2000-2017) [Novel, Story and Fairy Tale Analyses through Narratology].

4. Gezgin, U.B. (2017). “Ben Bütün Karanlıkları Bunlarla Yendim” – Şiir Eleştirileri (2000-2017) [“I Won over Darkness by These”: Poetry Criticisms].

5. Gezgin, U. B. (2017). Anlatıda Kavuşanlar: Film, Opera ve Bale Yazıları (2000-2017) [Those Meeting in Narratives: Essays on Film, Opera and Ballet].

DİĞER AKADEMİK KİTAPLAR / OTHER ACADEMIC BOOKS

1. Gezgin, U.B. (2019). Dünya Savaşı, Dünya Barışı: Asya’dan Latin Amerika’ya [World War, World Peace: From Asia to Latin America].

2. Gezgin, U.B. (2019). Ötekilerin Tarihi: Marksist Tarihyazımı ve Vietnam Üzerine [History of Others: On Marxist Historiography and Vietnam].

3. Gezgin, U. B. (2017). (...) Ötekiler Açısından Tarih [History from the Eyes of the ‘Others’].

4. Gezgin, U. B. (2017). Küresel Dünya, İç Siyaset ve İstanbul Üstüne Notlar. Cilt 1: Dünyada Savaş. [Notes on the Global World, Domestic Politics and Istanbul. Volume 1: War in the World].

5. Gezgin, U. B. (2017). Küresel Dünya, İç Siyaset ve İstanbul Üstüne Notlar. Cilt 2: Yurtta Savaş. [Notes on the Global World, Domestic Politics and Istanbul. Volume 2: War in the Country].  

6. Gezgin, U.B. (2015). İnsan Hakları, Demokratik Okul ve Anadilinde Öğretim için Çokkültürlü Eğitim [Multicultural  Education  for  Human  Rights,  Democratic  School  and Education in Mother Tongue]. Ankara: Ütopya.

ŞİİR KİTAPLARI / POETRY BOOKS IN TURKISH

1. Gezgin, U.B. (2018). Güldeste (1990-2017) - 27 Şiir Yılı 175 Seçme Gezgin Şiiri [An Anthology (1990-2017): 175 Selected Gezgin Poems for 27 Years of Poetry].

2. Gezgin, U.B. (2018). Gelirken Türkiye’den Ne İstersin?: Defterlerde Kalan Şiirler (2000-2017) [What Do You Want From Turkey? Poems from the Notebooks (2007-2017)].

3. Gezgin, U.B. (2018). Bizim Üstümüzden Yükseliyor Bu Dünya Bu Şehir [Over Us It is Constructed, This World, This City].

4. Gezgin, U.B. (2017). Öyküleriyle Gittiler Yine: Seçme Şiirler (2012-2017) [They Left with Their Stories Again: Selected Poetry].

5. Gezgin, U.B. (2017). Eskisi Gibi Bir Ülke: Şiirler 2014-2017 ve Şarkılar 2008-2017 [A Country Like in the Past: Poems and Songs].

6. Gezgin, U.B. (2017). Haiyan Tayfunu: Şiirler 2013 [Typhoon Haiyan: Poetry].

7. Gezgin, U.B. (2017). Gümüş Bir Kolye: Şiirler 2012 [A Silver Necklace: Poetry].

8. Gezgin, U.B. (2017). Ucuz Olmasın: Şiirler 2011 [Let It Not Be So Cheap: Poetry].

9. Gezgin, U.B. (2017). Yapıcılarla Yıkıcılar: Şiirler 2010 [Builders and Destroyers: Poetry].

10. Gezgin, U.B. (2017). Okyanusa Açılacaklar İçin: Şiirler 2009 [For Those Who Will Sail Across Oceans: Poetry].

11. Gezgin, U.B. (2017). Vietnam, Aşkın Sırrı Ve Dünya: Şiirler 2008 [Vietnam, the Secret of Love and the World].

12. Gezgin, U.B. (2017). Zemfira: Kitaplara Girmeyen Şiirler (2001-2006) [Zemfira: Poems Not Published in Books].

13. Gezgin, U.B. (2017). Bir Yanım Deniz Bir Yanımda Kum: Kitaplara Girmeyen Şiirler ve Şarkılar (1990-2000) [On One Side, Sea; On Another Side, Sand: Poems and Songs Not Published in Books].

14. Gezgin, U. B. (2008). Vietnam Şiirleri (2007-2008) [Poems of Vietnam]. Ho Çi Min Kenti, Vietnam, Mart 2008.

15. Gezgin, U. B. (2008). Gezgin Şiirleri (2005-2007) [Gezgin’s Poems]. Ho Çi Min Kenti, Vietnam, Mart 2008.

16. Gezgin, U. B. (2007). Gezgin Şiirleri (2000-2005) [Gezgin’s  poetry]. Lulu.

17. Gezgin, U. B. (2007). Doğu Sazları İçin Bir Ahesta Opera [A  Peaceful  Opera  for  Oriental Instruments]. Lulu.

18. Gezgin, U. B. (2007). Milan Kundera Atlası [Milan  Kundera  Atlas]. Lulu.

19. Gezgin, U. B. (1998/2017). Neden Aşkım Dimitra?: Türk-Yunan Şiirleri [Why Is It So, Dimitra, My Love?: Turkish Greek Poems]

20. Gezgin, U.B. (2017). Macar Raksları: Defterlerde Kalan Şiirler (1995-2005).

GÜNCELER VE KİŞİSEL KİTAPLAR / DIARIES AND PERSONAL BOOKS

1. Gezgin, U. B. (2017). Mısır Devrimi Gibiymiş Aşkımız: Kişisel Yazılar ve Anlatılar [Our Love Was Like the Egyptian Revolution: Personal Essays and Narratives]. http://ulasbasargezginkulliyati.blogspot.com/p/neredesin-adalet-neredesin-ozgurluk.html

2. Gezgin, U. B. (2017). Vietnam Güncesi [Vietnam Diaries].

3. Gezgin, U.B. (2012). Latin Amerika’da Bir Gezgin: Brezilya, Arjantin ve Şili. Santiago, Şili, 2012 [Latin American  Diaries:  Brazil,  Argentina  and  Chile].

4. Gezgin, U.B. (2012). Küba’da Bir Gezgin: Küba Güncesi [Cuban  Diaries]. Havana, Küba, 2012.

60 YAŞ KİTAPLARI / BOOKS FOR AGE 60

1. Gezgin, U.B. (son okuması kaldı/waiting for final reading before publication). Mektuplar Sarıgelin'e Aşk Mektupları (1997-2007) - Ulaş Başar Gezgin [Letters for Սարի աղջիկ: Love Letters (1997-2007)].

2. Gezgin, U. B. (son okuması kaldı/waiting for final reading before publication) Tayland Güncesi [Thailand Diaries].  

3. Gezgin, U. B. (son okuması kaldı/waiting for final reading before publication). Sür-Günlük: Defterlerde Kalan Yazılar 1993-2018. Ulaş Başar Gezgin [An Exile’s Diary: Essays from Notebooks 1993-2018].

4. Gezgin, U.B. (2018). Ergenlik Ürünleri-1 - Kalemimden Çıkanlar (1992-1993, 14-15 Yaş) –Öykü, Anı, Deneme, Gezi ve Günceler [Adolescent Works-1 – Outputs of My Pen (1992-1993, Age 14-15) – Stories, Memoirs, Essays, Travelogues and Diaries].

5. Gezgin, U.B. (2018). Ergenlik Ürünleri-2 - Cönkler – İlk Defterlerde Kalan Şiirler ve Şarkılar (12 Yaş ve Sonrası, 1990-1997) [Adolescent Works-2 - Poems and Songs from the First Notebooks (From Age 12 Onwards, 1990-1997].

6. Gezgin, U.B. (2018). Ergenlik Ürünleri-3 - Şarkılar, Besteler, Şarkı Sözleri, Uyarlamalar [Adolescent Works-3 - Songs, Musical Compositions, Lyrics, Adaptations].

KİTAP ÇEVİRİLERİ, ÇEVİRİ EDİTÖRLÜKLERİ VE YAYIN EDİTÖRLÜKLERİ (TRANSLATED AND EDITED BOOKS)

1. Gezgin, U. B. (der.) (2018). Hasan Basri Gezgin’den Kalanlar [What Have Been Left from Hasan Basri Gezgin].

2. İnal, K., Sancar, N. ve Gezgin, U.B. (ed.) (2015). Marka, Takva, Tuğra. AKP Döneminde Kültür ve Politika [Culture and Politics in AKP Era]. İstanbul: Evrensel Kültür Basım Yayın.  

3. Gezgin, U.B. (2017). Dünyayı Şiirle Dolaşmak: 2000’den 2017’ye Dünya Şiiri Çevirileri [Globetrotting via Poetry: World Poetry Translations – Comp. and trans. Ulas Basar Gezgin].

4. Gezgin, U.B. (2017). XII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla İspanyol Şiiri Antolojisi - Derleyen ve İspanyolca’dan Çeviren: Ulaş Başar Gezgin [Anthology of Spanish Poetry from XII. cc. to XX. cc. – Comp. and trans. Ulas Basar Gezgin]

5. Gezgin, U.B. (2017). Latin Amerika Şiiri Antolojisi - Derleyen ve İspanyolca’dan Çeviren: Ulaş Başar Gezgin [Latin American Anthology of Poetry – Comp. and trans. Ulas Basar Gezgin]

6. Gezgin, U.B. (2017). Şarkılarla Dünya Turu: Latin Amerika’dan Afrika’ya Protesto Şarkıları ve Türküler - Şarkı Sözü Çevirileri (1999-2017) [Globetrotting via Songs: Protest Songs and Folk Songs from Latin America to Africa– Comp. and trans. Ulas Basar Gezgin].

7. Gezgin, U. B. (2017). Hollanda’dan Tayvan’a Şiir Çevirileri: Diğer Kitaplara Giren Çeviriler - Çeviren: Ulaş Başar Gezgin [Poetry Translations from Netherlands to Taiwan: Translations That Appeared on Other Books, Trans: Ulas Basar Gezgin].

8. Gezgin, U. B. (2017). Yanardağlar Patladığında / Когда пробуждались вулканы - Bilimsel ve Yazınsal Çeviriler (1999-2017)- Çeviren: Ulaş Başar Gezgin [When the Volcanoes Erupted – Scientific and Literary Translations, Trans: Ulas Basar Gezgin].

9. Kincheloe, J.L. (2017). Eleştirel Pedagoji (çev. Kemal İnal). Ankara: Yeni İnsan Yayınevi [çeviri editörlüğü].

10. Parker, I. (2017). Psikolojide Devrim. Ankara: Ütopya Yayınevi [çeviri editörlüğü ve bölüm çevirmenliği].

11. Parker, I. ve Spears, R. (ed.) (2017). Psikoloji ve Toplum: Radikal Teori ve Pratik [Marksizm ve Psikoloji]  (çev. Kemal İnal). Ankara: Ütopya Yayınevi [çeviri editörlüğü].

12. Kemal, İ. (2017). Çocuk Hakları ve Siyaset. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi [yayın editörlüğü].

13. Adnan, Etel (2007). Arap Kıyameti (çev. U. B. Gezgin) [Arab  Apocalypse  Trans.U.B.Gezgin]. Lulu.

14. Baramidze A. G., Gamezardaşvili, D. M. (2007). Gürcü Yazını (çev. U. B. Gezgin) [Georgian  Literature. Trans.U.B.Gezgin]. Lulu.

15. Gezgin, U. B. (der. ve çev.) (2007). Devletler ve marşları [States  and their  Anthems]. Lulu.

16. Jimenez, J. R. (2007). 50 İspanyol şiiri (çev. U. B. Gezgin) [50  Spanish  Poems.  Trans.U.B.Gezgin]. Lulu.

17. Paz, O. (2000). Kartal mı Güneş mi? (İsp çev: U.B. Gezgin) [Águila o Sol;  Eagle  or  Sun]. İstanbul: Virtüel Yayınevi.

KaynakçaDüzenle

 1. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Google Search Profili". 16 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 2. ^ "Ulaş Başar Gezgin". havuz.de. 12 Eylül 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Nisan 2012. .(Türkçe)
 3. ^ "Asya-Pasifik hattında bir Türk". aksam.com.tr. Erişim tarihi: 24 Nisan 2012. .(Türkçe)
 4. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Researchgate profili". 7 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16.06.2020.  Tarih değerini gözden geçirin: |erişimtarihi= (yardım)
 5. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Academia Profili". 15 Kasım 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 6. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Linkedin Profili". 10 Mart 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 7. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Yazarlık ve Çevirmenlik Hayatı". 15 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16.06.2020.  Tarih değerini gözden geçirin: |erişimtarihi= (yardım)
 8. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Kitapları". 17 Haziran 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16.06.2020.  Tarih değerini gözden geçirin: |erişimtarihi= (yardım)
 9. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Kitap Yurdu'ndan Erişilebilen Kitapları". 9 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 10. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Amazon'daki İngilizce Kitapları". 
 11. ^ "Ulaş Başar Gezgin'in Walmart'ta Satılan İngilizce Bir Kitabı". 16 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. 

Dış bağlantılarDüzenle