Ukayliler

Ukayliler, 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın sonu arasında Irak ve Suriye'nin kuzey taraflarına hakim olan Müslüman Arap hanedan.

En geniş sınırlarıyla Ukayliler

Ukaylî EmirleriDeğiştir

Ceziretü'l-İbn Ömer (Cizre), Nusaybin ve Beled KoluDeğiştir

 • Ebu'd-Davud Muhammed (990-996)
 • Cenâruddevle Ali (996-1000)
 • Sinâruddevle el-Haram (1000-1003)
 • Nûreddevle Mus’âb (1003)

Musul’daki ve daha sonra Ceziretü'l-İbn Ömer, Nusaybin ve Beled’deki koluDeğiştir

 • Ebu'd-Davud Muhammed (992-996)
 • Hüsâmüddevle el-Mukalled (996-1001)
 • Mu’temidüddevleKırvâş (1001-1050)
 • Zaîmüddevle Baraka (1050-1052)
 • Âlemeddîn Kureyş (1052-1061)
 • Şerefüddevle Müslim (1061-1085)
 • İbrâhim (1085-1093)
 • Ali (1093-1096)

Tekrit’te Ma’n bin el-Mukalled KoluDeğiştir

 • Râfi (?-1036)
 • Hamîs (1036-1044)
 • Ebû Gaşşam (1044-1052)
 • Îsâ (1052-1056)
 • Nasr (1056-1057)
 • Vekil olarak Ebü’l-Gana’îm (1057-?)

KaynakçaDeğiştir

Özel
Genel
 • Bosworth, Clifford Edmund. The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Manual. Great Britain: Columbia University Press, 1996. 0-231-10714-5
 • Heidemann, Stefan. Die Renaissance der Städte in Nordsyrien und Nordmesopotamien. Städtische Entwicklung und wirtschaftliche Bedingungen in ar-Raqqa und Harran von der Zeit der beduinischen Vorherrschaft bis zu den Seldschuken (Islamic History and Civilization. Studies and Texts 40), Leiden (Brill) 2002.
 • Kabir, Mazifullah. The Buwayhid dynasty of Baghdad, 334/946-447/1055. Calcutta: Iran Society, 1964.*Richards, D. S. The Annals of the Saljuq Turks: Selections from al-Kamil fi'l Ta'rikh of 'Izz al-Din Ibn al-Athir. Great Britain: RoutledgeCurzon, 2002. 0-7007-1576-2