Tuz köprüsü

KNO3 tuz köprüsünün kullanıldığı elektrokimyasal bir hücre.

Tuz köprüsü, kimya biliminde, galvanik hücrelerin oksidasyon ve redüksiyon yarı hücrelerini birbirine bağlayan bir laboratuvar gerecidir.