Tuhaf galaksi

klasik gökada katagorilerine girmeyen gökadalara verilen addır

Tuhaf gök ada ya da özel gök ada düzenli bir biçimi olmakla birlikte, klasik gökada kategorilerine (eliptik gök ada, sarmal gök ada, çubuklu sarmal gök ada, merceksi gök ada) girmeyen gök adalara verilen addır. Bu gökadalardan bazıları bu özel biçimlerini komşu galaksilerle karşılıklı kütleçekim etkileşimi içine girmelerine borçludurlar. Bu durumda bu gökadalara etkileşen gök ada adı verilir.

Arp 147 en tanınmış tuhaf gök adalardan biridir.

Bu gökadaları hiçbir düzenli yapı göstermeyen, biçimsel gökada sınıflarından herhangi birine uymayan düzensiz gök adalar ile karıştırmamak gerekir.