Troyalı Kadınlar

Troyalı Kadınlar, Antik Yunan yazar Evripides'in tragedyasıdır. M.Ö. 415'te Atina ve Sparta halklarını karşı karşıya getiren ve on yıl süren Peloponez Savaşı ortamında yazılmıştır.