Transmutasyon

Biyolojik transmutasyon canlı organizma içerisinde gerçekleşen çekirdek transmutasyonu olarak tanımlanır. Fizik, kimya ve biyolojideki hakim görüş bu tip transmutasyonların gerçekleşmediği yönündedir ama transmutasyon hipotezinin savunucuları gerçekleştiğine dair deneysel kanıtlar bulunduğunu iddia ederler.

Gözlendiği iddia edilen olduDüzenle

Louis Kervran yumurta kabuğu sentezi sırasında kalsiyum seviyesinde anormal bir artış ve magnezyum seviyesinde anormal bir düşüş ve de anormal bir magnezyum boşaltımına dair gözlemler yaptığını iddia etmiştir. Buradaki "anormallik"ten kasıt Lavoisier Kuralı'nın çiğnenmesidir. Kervran biyolojik transmutasyon hipotezini bu duruma bir açıklama olarak geliştirmiştir.

Hakim görüşDüzenle

Bu anormallikler başka bilimsel araştırmalarda gözlenmediğinden bu bir iddia olarak kalmıştır ve bu iddiaya dair kanıtların eksik olduğuna karar verilmiştir. "Anormal" olduğu söylenen bulgular ya deneysel bir hata taşımaktadır ya da kasıtlı olarak çarpıtılmıştır. Bulgular güvenilir olsa bile biyolojik transmutasyon hipotezi ana kuramla bağdaşmamaktadır. Günümüzdeki modellere göre transmutasyonlar gibi çekirdek tepkimeleri parçacık başına yüksek miktarda enerji gerektirir. Bu enerji bilinen moleküler biyoloji sistemlerince elde edilenden çok daha fazladır. Ayrıca bilinen çekirdeki tepkimeleri iyonlaştırıcı radyasyon yayar ki bu biyolojik sistemlerde tespit edilmemiştir ve zaten biyolojik sistemlere zarar verir.

Destekleyen kuramlarDüzenle

Transmutasyon hipotezinin savunucuları bazı açıklayıcı kuramlar önermişlerdir. Bugüne kadar bu kuramların hiçbiri diğer bilim insanları tarafından ne anılmış, ne doğrulanmış, ne de geliştirilmiştir.

Transmutasyonculara göre bilinen çekirdek süreçlerinde (parçacık hızlandırıcılar, atom bombaları, nükleer reaktörler ya da yıldızlar) gerçekleşen güçlü etkileşimler diğer çekirdek süreçlerinin "zayıf" etkileşimlere dayanma ihtimalini ortadan kaldırmaz. Kervran "nötral akımlar" ile yeni bir "zayıf" etkileşimler kuramı geliştirdi. Bu kuramın iddiası enzimlerin sadece kimyasal tepkilemeleri değil, aynı zamanda biyolojik transmutasyonları da kolaylaştırdığıydı.[1] Kervran nötrino ya da boson denizinin tepkimeye yüksek enerji getirdiği ve fazla enerjiyi uzaklaştırdığı ve radyoaktif ürün olasılığı fikrini önererek bazı eleştirilere cevap vermeye çalıştı.[2]

KaynakçaDüzenle

  1. ^ Louis Kervran, "Biological evidence of low energy transmutations", Maloine, 1975 (See "Final Note" by Costa de Beauregard)
  2. ^ Louis Kervran, "Biological Transmutations and Modern Physics", Maloine, 1982, p.40ff.