Trabzon Sancağı

Trabzon Sancağı
Osmanlı İmparatorluğu Sancağı

1461–1 Nisan 1924[1]
Merkez Trabzon
Tarih
 - Kuruluş 1461
 - Kaldırılış 1 Nisan 1924[1]

Trabzon Sancağı, 1461 yılında gerçekleşen Trabzon’un fethi sonucunda Osmanlılarca kurulan bir idari yapıdır. 1514 yılına kadar hiçbir eyalete bağlanmadan bağımsız bir sancak olarak idare edildi ve 23 Ekim 1514’te Erzincan-Bayburt Eyaleti’ne, 1520’den sonra da Erzurum ve Rum eyaletlerine bağlandı. 16’ncı yüzyılın sonlarında ise eyalet halini alarak Trabzon Eyaleti oluşturuldu. 1867'de Trabzon Eyaleti kaldırılarak Trabzon Vilayeti kuruldu ve Trabzon Sancağı bu vilayete dahil edildi. 1920'de Trabzon Sancağı'na bağlı Giresun, Ordu, Tirebolu ve Görele kazaları birleşerek Giresun Sancağı'na dönüştü. 1921'de Giresun Sancağı'na bağlı Ordu Kazası, Trabzon Vilayeti'nin Canik Sancağı'na bağlı Fatsa ve Ünye kazalarıyla birleşerek Ordu Sancağı'nı oluşturdu. Cumhuriyetin ilanından sonra Nisan 1924'te yayınlanan Teşkilat-ı Esasiye'nin 60. maddesi gereği sancaklar kaldırıldı. O zamana kadar da sancak olarak idare edilen şehir günümüzde de aynı adla valiliği olan bir yerleşim yeridir.

Bilinen bazı idarecileri[2]
Sıra Sancakbeyi Görev süresi Ayrılma nedeni
1 Kasım Bey 1461-1463
2 Umur Bey 1463-1465
3 Hayrettin Paşa 1465-1467 Vefat[3]
4 Zağanos Paşa 1467-1469
5 Sofu Ali Bey 1469-1470
6 Şehzade Abdullah 1470-? Tayin[4]
7 Hasan Bey Bilinmiyor
8 Mehmet Bey Bilinmiyor
9 Rakkas Sinan Bey 1479-1486
10 İlyas Bey 1486-1487
11 Şehzade Selim 1487-1510 Tayin
12 Sinan Bey 1510-1512
13 İskender Paşa 1512-1513
14 Sunguroğlu Ahmet Paşa 1513-1514
15 Bıyıklı Mehmet Bey 1514-1515 Tayin[5]
16 Mirza Mehmet Bey 1515-1517 Şehit[6]
13 İskender Paşa (2. dönem) 1518-1520
17 Lala Sinan Paşa 1520-1521 Tayin[6]
13 İskender Paşa (3. dönem) 1521-1523 Tayin[6]
18 Bekir Bey 1523-1526
13 İskender Paşa (4. dönem) 1526-1533 Vefat[7]
19 Ali Çelebi 1532-1534
20 Hüseyin Bey 1536-1538
21 Ferruh Bey 1538-1541
22 Şivanşahzade Mehmet Bey 1541-1545
23 Mustafa Paşa 1545-1552 Şehit[8]
24 Musa Bey 1552-1553 Tayin[8]
25 Haydar Bey 1553-1554
26 Mustafa Paşa (farklı Mustafa) 1554-1556 Tayin[8]
27 Rakkas Hasan Bey 1556-1560
28 Kasım Bey 1560-1562
29 Mustafa Paşaoğlu Mehmet Bey 1562-1564
30 Süleyman Bey 1564-1568
31 Ömer Bey 1568-1578 Tayin[9]
32 Ahmet Bey 1578-1580 Tayin[9]
31 Ömer Bey(2. dönem) 1580-158? Tayin[10]
33 Körlet Ali Bey(bundan sonrakiler aynı zamanda beylerbeyi) 1583
34 Mehmet Paşa 1583
35 Mustafa Paşa 1583-1584
36 Hasan Paşa 1585
37 Yusuf Paşa 1586
35 Mustafa Paşa(2. dönem) 1586-1587
38 Çerkes Haydar Paşa 1587-1588
39 Ferhad Paşa 1588-1590
40 Mehmed Paşa 1590-1591
41 Piyale Paşa 1591-1592
42 Behram Paşa 1595
43 Nuh Paşa 1595
44 Haydar Paşa oğlu Ali Bey 1595-1596
45 Sinan Paşa 1596-1598
46 Hüdaverdi Paşa 1598-1600
47 Eyüp Paşa 1600-1601
48 Mahmut Paşa 1601-1602
49 Ahmet Paşa 1602-1605
50 Mustafa Paşa 1605-1607
51 Muradhanlı Ali Bey 1607-1609

KaynakçaDüzenle

Bostan, Hanefi (2000). Birinci Bölüm. TTK yayınları. ISBN 9799751614482. 

  1. ^ Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Madde:60
  2. ^ Hanefi Bostan, a.g.e, s.67
  3. ^ Hanife Bostan, a.g.e, s.39
  4. ^ Şehzadeler azledilmezlerdi. Ya tayinden ya da öldüğünden makamı bırakırlardı. Şehzade Abdullah’ın ölüm tarihi: 1485
  5. ^ Hanefi Bostan, a.g.e, s.58
  6. ^ a b c Hanefi Bostan, a.g.e, s.59
  7. ^ Hanefi Bostan, a.g.e, s.48
  8. ^ a b c Hanefi Bostan, a.g.e, s.49
  9. ^ a b Hanefi Bostan, a.g.e, s.50
  10. ^ Hanefi Bostan, a.g.e, s.51