Tröst (İngilizce: "trust", Türkçe: "vakıf"), equity hukukunda bir kişi tarafından başka bir kişinin yararına mülkiyet tutulmasını sağlayan bir müessesedir.[1]

Her tröst, "trustee" olarak adlandırılan kişi ya da kişilerin üzerine, belirli bir mülkiyet üzerindeki haklarını "beneficiary" olarak adlandırılan başka kişi ya da kişilerin yararına veya özel ya da yardım nitelikli amaçları ilerletmek için kullanması ve bu görevi adil bir şekilde yerine getirmesi için kişisel sorumluluklar yüklemektedir.

Oluşumunda, aşağıdaki üç özellik kesin bir biçimde varolmalıdır:

 • Nesne kesinliği (certainty of object): "beneficiary" olarak adlandırılan kişiler tespit edilmiş olmalı ya da tespit edilmeleri mümkün olmalıdır.
 • Özne kesinliği (certainty of subject): tröstün konusu olan mülk, tröst oluştuğu anda mevcut olan bilgilere dayanarak tespit edilebilmelidir.
 • Niyet kesinliği (certainty of intention): tröstü oluşturan kişinin ("donör") bir tröst oluşturmak istediği açıkça anlaşılabilmelidir.

Tröst çeşitleri değiştir

 • Sabit ("fixed") tröst
 • İhtiyari ("discretionary") tröst
 • Hayırsever ("charitable") tröst
 • Açıklanan ("express") tröst
 • Zımnî ("implied") tröst
 • Varsayılan ("constructive") tröst
 • Sonuçlanan ("resulting") tröst

Kaynakça değiştir

 1. ^ Tribe, Laurence H. (2000). American constitutional law (3. bas.). New York, N.Y.: Foundation Press. ISBN 978-1566627146. 

Ayrıca bakınız değiştir