Toprak agregatları

Kesilmiş veya parçalanmış toprak parçalarına "Toprak agregatları" denir. Bu parçacıklar büyüklüklerine göre sınıflandırılırlar. 5mm den daha küçük olanlara "Mikro agregatlar" 5mm ile 20mm arasındaki parçalara "Kırıntı", 20mm ile 100mm arasındakilere "Topaç", 100mm'den büyük parçalara ise "Kesek" adı verilir.