Toplumsal gerçeklik

Toplumsal gerçeklik ya da sosyal gerçeklik bir topluluktaki düşünce, inanç ve ilkeler bütününe verilen addır. Toplumsal etkileşim sonucu ortaya çıkmakta ve bu nedenle etkileri bakımından bireysel güdü ve eylemleri aşmaktadır.[1][2]

Alfred Schütz'un "toplumsal dünya" savına göre, gerçeklik doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı biçimde gözlemlenebilir.

Kaynakça değiştir

  1. ^ MacKinnon, N. J; Heise, D. R. (2010). Social reality and human subjectivity. Palgrave. ss. 219-234. 
  2. ^ Niklas Luhmann, Theories of Distinction (2002) s. 136