Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu

(Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası sayfasından yönlendirildi)

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 2911 sayılı Kanun toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usulleri gösterir. Anayasa'nın 34'üncü maddesindeki Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. ve Şehir düzeninin bozulmasını önlemek amacıyla yetkili idari merci, gösteri yürüşünün yapılacağı yer ve güzergahı tespit edebilir. hükümlerinden hareketle vatandaşların bu demokratik haklarını kullanabilmelerine olanak sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
Bölgesel kapsam  Türkiye
Kanun numarası 2911
Kabul tarihi 6 Ekim 1983
Yürürlük tarihi 8 Ocak 1984
Durum: Bilinmiyor