Toplama kampı, düşman olarak görülen bir topluluğun, genelde çok kötü koşullarda toplatılıp tutsak edilmesi amacıyla yapılan büyük kapalı yerlerdir. Bu grup politik muhaliflerden, düşman bir devletin vatandaşlarından, belirli etnik veya dini gruplardan, kritik bir çatışma alanında yaşayan sivillerden veya başka insan gruplarından oluşabilir. İnsanların tutuklanması genel sebeplere bağlıdır ve hukuki bir sürecin veya gereğince bir yargılamanın sonucunda gerçekleşmez.

Toplama kampı tabiri 19. yy.'ın sonunda çıkmıştır. İngilizler tarafından II. Boer Savaşı esnasında kullanılmıştır. Esin kaynaği ise İspanyollar'ın Küba Bağımsızlık Savaşı'nda kullandığı yöntemdir.

Naziler toplama kampı terimini çalışma ve imha kamplarını betimlemek için kullanarak kelimenin anlamında bir karışıklık yaratmışlardır. Her ne kadar toplama kamplarındaki ölüm oranları çok yüksek olsa da bunların birbirinden ayrı şeyler olduğunun bilinmesi gerekir.