Tokmaklı oymağı

Tokmaklı oymağı, bugün İran'a bağlı Azerbaycan bölgesinde kurulmuş Karadağ Hanlığı topraklarına yerleşen Ustaclı aşiretinin oymaklarından biridir. Tokmaklı oymağının ana kolu Karadağ'daki Dizmar mahaline yerleşmiştir. Tokmaklı oymağından gelenler sonraları Tokmaklı soyadını bırakıp Karadağlı soyadını kullanmaya başlamıştır. Bu soya bazen Halifeli de denilmektedir. Karadağ Hanlığı hükümdarlarının soyu bu oymaktan gelmektedir.

Ayrıca bakınızDüzenle

KaynakçaDüzenle

  • Enver Çingizoğlu. Karadağlılar. Bakü, «Şuşa» yayını, 2008. – 160 sf.