Tiflis Kuşatması (1579)

Tiflis Kuşatması, 1578-1590 Osmanlı-Safevî Savaşı'nda evre.

Tiflis Kuşatması
1578-1590 Osmanlı-İran Savaşı

Osmanlı ordusu Tiflis kalesi önünde geçit yaparken
Tarih30 Mart-1 Ağustos 1579
Bölge
Sonuç Osmanlı zaferi
Coğrafi
Değişiklikler
Safevî ordusu 4 ay kuşattığı Tiflis'ten kayıplarla çekildi
Taraflar
Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı Devleti Safevî Devleti
Komutanlar ve liderler
Osmanlı İmparatorluğu Solak Ferhadpaşazade Mehmed Paşa
Osmanlı İmparatorluğu Sokolluzade Hasan Paşa
İmam Kulu Han
Güçler
1.500 15.000
Kayıplar
Nispeten hafif Nispeten ağır

Safevî ordusu 1578 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaptettiği Tiflis'i geri almak amacıyla kenti 4 ay boyunca kuşattıysa da kaleyi zaptedemediği gibi, 1579 yazında Şam Beylerbeyi Sokolluzade Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı takviye birliğinin yardıma gelmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.[1]

Kuşatma değiştir

 
Tiflis kalesi ve çevresi

Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun Safevîlere bağlı Gürcü Kartli Krallığı'nın merkezi Tiflis'in zaptından (24 Ağustos 1578) sonra Safevîler süratle bu önemli kenti geri almayı amaçladı.

1579 başlarında Kartli Kralı Davut Han komutasındaki Gürcü-Safevî ordusunun taarruzu Osmanlı garnizonu tarafından püskürtüldü.[2]

Ardından Gence Valisi İmam Kulu Han komutasındaki 15-20.000 kişilik düzenli Safevî ordusu 1578-79 kışında Osmanlı ordusunun Erzurum'a kışlamak üzere çekilmesini fırsat bilerek 30 Mart 1579 tarihinde Tiflis'i kuşattı. Kuşatılan kalede Solak Ferhadpaşazade Mehmed Paşa komutasında 1.500 askerlik bir garnizon bulunmaktaydı.[1]

Ancak, Osmanlıların etkili top ve tüfek atışlarından dolayı kaydadeğer kayıplar veren Safeviler kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı ve kaleyi belirli bir mesafeden ablukaya alarak muhafızları erzaksız bırakmak suretiyle Tiflis’i düşürmeye çalıştı. Ablukanın uzun sürmesi etkili oldu ve Osmanlı askerleri erzak ve cephane sıkıntısı çekmeye başladı. Bu nedenle, Solak Ferhadpaşazade Mehmed Paşa Serdar Lala Mustafa Paşa'dan yardım istedi.[3]

Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının İstanbul'dan Trabzon'a naklettiği zahirenin bir bölümü Tiflis'teki Osmanlı garnizonuna ulaştırıldı.[4]

Şam Beylerbeyi Sokolluzade Hasan Paşa komutasındaki Osmanlı takviye birliğinin yardıma gelmesi üzerine İmam Kulu Han 1 Ağustos 1579'da kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

Kaynakça değiştir

  1. ^ a b "Osmanlı Devleti ve Kafkasya", M. Sadık Bilge, Eren Yayınları, İstanbul (2005), s.63
  2. ^ "Osmanlı-İran Siyasi Münasebetleri (1578-1612)", Bekir Kütükoğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul (1962), s.54
  3. ^ "Osmanlı-Safevî Mücadelesinde Askerî Harekât Alanı ve Muharebeler (1578-1590), Turgay Koçak, 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul (2016), s.79
  4. ^ "Büyük Osmanlı Tarihi", Joseph von Hammer, c.7, s.70