Ticari yazılım

satış amaçlı üretilebilen veya ticari amaçlara hizmet edebilecek bilgisayar yazılımları

Ticari yazılım, satış odaklı üretilen ve ticari amaçlara hizmet eden yazılım türüdür. Bir ticari yazılım, özel mülk yazılım ya da özgür ve açık kaynak yazılım olabilir. Bu tür yazılımları satan alan kişi, o yazılımın tüm haklarını almış sayılmaz, sadece kullanım haklarını satın almış olur. Ticari yazılımlarda lisans, sınırsız süreyle ya da yenileme yöntemiyle satılabilir.

Ayrıca bakınız değiştir