Tiberius Nero, Antik Roma'nın en köklü ve eski ailelerinden olan Claudius Ailesi'nin bir üyesiydi. Hem babası hem de annesi Cladius Ailesi mensubuydu, doğrudan atalarının biri de konsüldü. Ailesi cumhuriyetçi olan Tiberius Nero'nun babası Drusus Claudius Nero, Pompey'in komutasında çalışmış, tanınmış bir kişiydi. Roma İmparatorlarından Tiberius'un ve general Nero Claudius Drusus'un babası; Germanicus'un büyük-babası, Julius Sezar Drusus, Livilla ve Roma İmparatoru Claudius'un büyükbabası; Roma İmparatorlarından Caligula'nın büyük-büyükbabası ve Roma İmparatorlarından Nero'nun da büyük-büyük-büyük babasıdır.

Tiberius Nero

Tiberius Nero her ne kadar Julius Sezar'ın hizmetinde bulunmuşsa da cumhuriyetçiydi.