Thor (Marvel Comics) yardımcı karakterleri listesi

Vikimedya liste maddesi

Marvel Comics'in Cermen mitolojisinden uyarladığı Thor çizgi romanında birçok yardımcı karakter bulunmaktadır. Bu karakterlerin de çoğunun Cermen mitolojisi ve diğer mitolojilerden alınmış olduğu gibi Marvel'in kendi yarattığı kurgusal karakterleri de mevcuttur. Bu karakterler başta süper kahramanlar olmak üzere dünyalı insan ve mutantlardan Elf, Troll, Dev ve Ejderha gibi sihirli yaratıklara ve uzaylılardan tanrılar ve diğer kozmik varlıklara kadar çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Diğer Marvel kahramanları önemli karakterlerdir. En önemli karakterler Thor'un ailesi ve halkı olan Asgard tanrılarıdır. Ayrıca, bu çizgi romanda görünen mitolojik tanrılar arasında en önemli tanrılar da onlardır. Elf Faradei, Troll Ulik, Kara Elf Malekith gibi pek çok dost ve düşmanı da bu panteonla bağlantılı sihirli yaratıklardır. İkinci en önemli tanrı grubuysa Thor'un dostu Herkül'ün de mensubu olduğu Olympos tanrılarıdır. Vişnu, Manitu, Horus ve Leir gibi diğer panteonların tanrıları da sık sık bu çizgi romanda yer almıştır. Galactus, Celestialler,Eternaller gibi kozmik varlıklar ve Skrull, Kree, Korbinite gibi uzaylı ırklar da önemli yer tutar.

Thor karakterlerinin çoğunu bir arada gösteren çizim. Andrea Di Vito'nun çizimi.

AilesiDeğiştir

Thor'un çizgi romandaki ailesi Cermen mitolojisindekiyle aynıdır. 2011 ve 2014'teki sayılarda unutulmuş bir amca ve abla karakterleri eklenmiştir. Thor'un ailesiyle ilişkisi oldukça "Shakespeare'varidir."

 • Angela: Thor'un yarı kardeşidir. Odin'in ilk çocuğu ve kayıp kızıdır. Mitolojiye dayanmamaktadır. "Original Sin" adlı albümde ilk kez görülmüştür.
 • Balder: (Cermen mitolojisindeki tanrı Balder'in Marvel versiyonudur.) Thor'un yarı kardeşi ve Asgard'ın "Işık" tanrısıdır. Thor'un en büyük destekçilerinden biridir. Odin'in yokluğunda zaman zaman Asgard'ı yönetmiştir. Loki'nin kandırmasıyla kör Hoder tarafından vurulduğunda ölüp tanrıça Hel'in ülkesine gitmiş ama tekrar ölümden geri dönmüştür. Bu nedenle saçları beyazdır. (Thor çizgi romanlarında yer alan Asgard'ın kaderinin hapsolduğu Ragnarok döngüsünde onun ölümü yıkım ve yeniden doğuş zinciri olan Ragnarok'u başlatmıştır. Her döngüden sonra mitlerdeki gibi yeni bir dünya değil, yeni bir Asgard doğmuş ve aynı olaylar tekrar tekrar yaşanmıştır. Balder'in Ragnarok yaşanmadan Hel'den dönmesi bu döngünün kırılmasını sağlayan olaylardan biridir.)
 • Bestla: (Cermen mitolojisindeki tanrıça Bestla'nın Marvel versiyonudur.) Thor'un büyük annesi ve Odin'in annesidir. Bolthorn adlı bir devin kızı ve Borr'un karısıdır. Borr'la Asgard'ı yönetmiştir. Dört çocuğu olmuştur. Çocuklarının isimleri: Vili, Ve, Odin ve Cul.
 • Borr: (Cermen mitolojisindeki tanrı Borr'un Marvel versiyonudur.) Thor'un büyük babası ve Odin'in babasıdır. Asgard'ın ilk kralıdır.
 • Bragi: (Cermen mitolojisindeki tanrı Bragi'nin Marvel versiyonudur.) Thor'un yarı kardeşidir. Bragi, "Şiir" tanrısıdır ve Thor'un müttefiklerindendir.
 • Buri: (Cermen mitolojisindeki tanrı Buri'nin Marvel versiyonudur.) Thor'un büyük büyük babasıdır. Borr ve Njord'un babası olan Buri Aesir ve Vanirlerin atasıdır. Audhumla'nın yaladığı buz bloklarından dünyaya gelmiştir. Asgard'ın yönetmini oğlu Borr'a ve Vanaheim'ın yönetimini diğer oğlu Njord'a bıraktıktan sonra Asgard'ın uzak bir bölgesi olan Nastrond'da inzivaya çekilmiştir. İlk kez Asgard'ın geçmişinin anlatan Journey into Mystery'nin 97. sayısında, daha sonra da Thor'un 364. sayısında görülmüştür. Büyük torunu Thor, Hel'de girdiği bir çarpışmada yaralanınca onu Nastrond'daki evine götürüp tedavi etmiştir. Kendisini Tiwaz olarak tanıtan Buri Nastrond'da çeşitli buzdan heykeller yapıp onları canlandırmaktadır. Thor Ragnarok döngüsünü kırdıktan sonraki durumu bilinmemektedir.
 • Cull: Thor'un bilinmeyen, kayıp amcasıdır. Serpent olarak da bilinir. Mitolojiye dayanmamaktadır. Asgard'ın ilk döngülerinde sürüldüğü için hakkında bir şey bilinmemektedir. Korku tanrısıdır.
 • Frigga: (Cermen mitolojisindeki tanrıça Firgga'nın Marvel versiyonudur.) Thor'un üvey annesi ve Asgard kraliçesidir. Odin'in karısıdır. Sadece Thor ve kendi çocukları (Balder, Bragi, Hermod ve Tyr) için değil, bütün Asgard için ana bir figür olmuştur. "Korkunun Kendisi" albümündeki olaylardan sonra yeniden inşa edilen Asgard'da Odin'in yokluğunda yönetimi ele alan "All Mother" üçlüsünde Gaia ve İdunn'la birlikte yer almıştır.
 • Gaia: (Yunan mitolojisindeki tanrıça Gaia'nın ve Cermen mitolojisindeki tanrıça Jord'un Marvel versiyonudur.) Thor'un annesi ve yeryüzü tanrıçasıdır. Asgard'da Jord adıyla yer bulmuş ve bu formuyla Thor'un annesi olmuştur. Dünyanın ve toprağın ruhu ve koruyucu tanrıçasıdır. Dünyanın oluşumu sırasında yaratılan "Elder Gods" (Eski Tanrılar) ırkına mensuptur. Dünyayla irtibata geçen her panteonla bağlantı kurmuş ve aralarında farklı bir kimlikle yer edinmiştir. Olymposlular, panteonunda Gaia olarak yer bulurken, Asgard evreninde Aesirler arasında Jörd, Vanirler arasında Nerthus adıyla yer almıştır. Son Asgard döngüsünde Jörd olarak Thor'un annesi olmuştur. "Korkunun Kendisi" albümündeki olaylardan sonra yeniden inşa edilen Asgardia'da Odin'in yokluğunda yönetimi ele alan "All Mother" üçlüsünde Frigg ve İdunn'la birlikte yer almıştır.
 • Hermod: (Cermen mitolojisindeki tanrı Hermod'un Marvel versiyonudur.) Thor'un yarı kardeşi ve Asgard'ın "Haber" tanrısıdır. Hermes'le yarış yapmıştır. "Korkunun Kendisi" albümünde Odin'in zâlim kardeşi Cull dünyayı işgâl edip enerjisini emmeye başlayınca, Odin'in Asgard ve diğer diyarları korumak için dünyayı yok etme planına karşı durmuş ve dünyayı işgâlden kurtarmak için Thor'a destek vermiştir.
 • Hoder: (Cermen mitolojisindeki tanrı Hoder'in Marvel versiyonudur.) Thor'un kuzeni ve "Kış" tanrısıdır. Kördür. Thor'un amcası Vili'nin oğludur. Loki onu kullanarak Balder'i öldürmeyi denemiştir.
 • Odin: (Cermen mitolojisindeki tanrı Odin'in Marvel versiyonudur.) Thor'un babası ve Asgard kralıdır. "Bilgelik, Şiir, Savaş ve Adalet" tanrısıdır. Thor çizgi romanlarında çok önemli bir yere sahiptir.
 • Tyr: (Cermen mitolojisindeki tanrı Tyr'ün Marvel versiyonudur.) Thor'un yarı kardeşi ve Asgard'ın "Savaş ve Adalet" tanrısıdır. Tyr, Thor çizgi romanlarında önemli bir yere sahiptir. Bazen Loki'ye uyup Thor'un rakibi veya düşmanı olarak yer almasına karşın, Asgard için yapılan çarpışmalarda Thor'la birlikte yan yana yer almıştır. Çoğu macerasında yanında yer almıştır.
 • Ve: (Cermen mitolojisindeki tanrı Ve'nin Marvel versiyonudur. Thor'un amcası ve Odin'in ağabeyidir. Bor ve Bestla'nın oğlu olan ve Odin ile Vili'nin kardeşidir. En son Ragnarok'tan sonra sağ kalan tanrılar arasında yer almıştır ve Asgard'ın yeniden en baştan doğması ve yeni döngünün başlamasını sağlamıştır. Bu yeni döngüde kardeşleriyle bir görev için Surtur'un yönettiği Muspelheim'e gitmiş, Vili'yle birlikte güçlerini küçük kardeşleri Odin'e aktarıp onun Asgard'a dönmesini sağlamış ve kardeşiyle beraber savaşarak ölmüştür.
 • Vidar: (Cermen mitolojisindeki Aynı adlı tanrının Marvel versiyonudur.) Thor'un yarı kardeşidir. Adalet tanrılarından biri olan Vidar Odin ve Dişi bir dev'in oğludur. Thor'un müttefiklerinden biri olan Vidar Thor'un Asgard'ı dünyaya taşımasından önceki, yeni bir Ragnarok'u önlemek için yapılan savaşta ölmüştür.
 • Vili: (Aynı adlı tanrının Marvel versiyonudur.) Thor'un amcası ve Odin'in ağabeyidir. Bor ve Bestla'nın oğlu olan Vili, Odin ile Ve'nin ağabeyidir. Ragnarok'tan sonra kalan tanrılar arasında yer almıştır ve Asgard'ın yeniden en baştan doğması ve yeni döngünün başlamasını sağlamıştır. Bu yeni döngüde kardeşleriyle bir görev için Surtur'un yönettiği Muspelheim'e gitmiş, Ve'yle birlikte güçlerini küçük kardeşleri Odin'e aktarıp onun Asgard'a dönmesini sağlamış ve kardeşiyle beraber savaşarak ölmüştür.

Diğer süper kahramanlarDeğiştir

 • Beta Ray Bill: Korbinite gezegeninden gelen bir uzaylı. Bir ara Mjöllnir'i kaldırmaya lâyık olmuştur.
 • Demir Adam (Iron Man): En yakın dostlarındandır ve Yenilmezlerin kurucularındandır.
 • Doktor Strange: Dostu ve müttefikidir. Kozmik savaşlarda yanında durmuştur.
 • Herkül: (Yunan mitolojisindeki tanrı Herkül'ün Marvel versiyonudur.) Bir Olympos tanrısı olan Herkül'le Thor'un dostluğu binlerce yıl öncesine dayanır ve Modern Çağ'da da devam etmektedir. Herkül de Yenilmezler'e katılmıştır. Babaları Zeus ve Odin de yakın dost ve müttefiktir.
 • Gilgamesh: (Sümer mitolojisindeki Gılgamış'ın Marvel versiyonudur.) Ölümsüz Eternaller ırkından bir kahraman. Thor ve Herkül'ün dostudur.
 • Gümüş Sörfçü: Galactus'un eski yardımcısı. Loki tarafından Thor'la savaşması için kontrol edilmiş ama sonra onunla dost olmuştur.
 • Hulk: En yakın dostlarındandır ve Yenilmezler üyesidir.
 • Kaptan Amerika: En yakın dostlarındandır ve Yenilmezlerin kurucularındandır.
 • Örümcek Adam (Spider-Man): Yakın dostu ve Yenilmezler üyesidir.

DüşmanlarıDeğiştir

 • Alflyse: Svartálfheim'deki Kara Elflerin liderlerinden biri olan Kraliçe Alflyse çıkarlarına göre zaman zaman Asgard'ı ve Thor'u zaman zaman Malekith'i desteklemektedir.
 • Amatsu-Mikaboshi: (Japon mitolojisindeki Amatsu Mikaboşi'nin Marvel versiyonudur.) Kami kaos tanrısı. Evren ve düzenden önceki Kaos'un tanrısı olan Mikaboşi yalnız İzanagi ve kamilerin değil panteonlar ve tanrıların düşmanıdır. Baş Tanrılar Meclisi'ndeki tanrıları kontrol etmeye ya da yok etmeye çalışmış, ama başarısız olmuştur. Tüm boyutları ele geçirmeye ve kendine ait yeni bir evren yaratmaya çalışmıştır. Herkül tarafından durdurulmuştur. Herkül, Thor, Amadeus Cho, Athena, Odin ve God Squad takımındaki arkadaşlarının yardımıyla Mikaboşi'yi yenmiş ve Mikro Kozmos'taki bir boyuta hapsetmiştir.  
 • Angrboda (Cermen mitolojisindeki dişi dev Angrboda'nın Marvel Comics'teki versiyonu): Loki'nin sevgilisi olan Angrboda Hela, Fenrir ve Jormungand'ın annesidir. Jotunheim'den gelen Angrboda Yılan tanrı Set'in torunu ve Ekhidna'nın kızıdır.
 • Cellat Skurge: Marvel Comics'in Thor çizgi romanlarında yer alan kötü karakterlerden biridir. Efsuncu Amora'nın yardımcısıdır.
 • Efsuncu Amora: Marvel Comics'in Thor çizgi romanlarından bir karakterdir. Güçlü bir Asgard büyücüsü olan Amora, Norn kraliçesi Karnilla'nın eski çırağı ve Lorelei'ın ablasıdır. Çevresindeki herkesi sihirle kendisine âşık edebildiği gibi Thor'u da etkilemeye çalışmıştır. Thor'un düşmanlarından biridir.
 • Erlik: (Türk mitolojisindeki Erlik'in Marvel versiyonudur.) Türk ve Altay mitolojisinde kötülük yapan tanrı ruhudur. Dr. Strange çizgi romanında kötü karakterlerden biri olarak yer almıştır.
 • Farbauti: (Cermen mitolojisindeki Loki'nin annesi Laufey'in Marvel Comics'teki versiyonudur.) Yanlışlıkla kocasının adıyla anılmıştır. Jötunheimr'daki Buz devlerinin krallarından olan Laufey'in karısı ve Loki'nin annesidir.
 • Fenrir/Fenris: (Cermen mitolojisindeki Canavar Kurt Fenrir'in Marvel Comics'teki versiyonudur.) Buz Devlerinin kraliçelerinden biridir. Loki ve Angrboda'nın canavar kurt oğlu. Fenrir bazen antropomorfik, iki ayak üzerinde bir kurt adama benzer şekilde görünmüştür. Kendisine benzeyen Asgard Canavar Kurtlarının atasıdır. Eski döngülerde Odin'in ölümüne sebep olurken Thor bu döngüyü kırmıştır. Yenilmezlerin düşmanlarından biridir.
 • Geirrodur: Kaya trollerinin kralı.
 • Hades/Pluto: (Yunan mitolojisindeki tanrı Hades'in Marvel versiyonudur.) Yunan yer altı tanrısı. Thor ve Herkül'ün düşmanıdır. Kronos ve Rhea'nın en büyük oğludur.
 • Jormungand/Midgard Yılanı: (Cermen mitolojisindeki dünya yılanı Jormungand'ın Marvel Comics'teki versiyonudur.) Loki ve Angrboda'nın çocuğu olan canavar dev bir yılandır. Thor'un ezeli düşmanıdır ve Ragnarok'un eski döngülerinde Thor'un ölümüne sebep olmuştur. Şimdiki Thor döngüyü kırınca kaderinden serbest kalmıştır.
 • Karnilla: Nornheim'ın Kraliçesidir.
 • Kurse/Algrim: Çok güçlü bir Kara Elf savaşçısı olan Algrim, dünya da Beyonder adlı kozmik varlık tarafından kendisine yüklene güçlerle, Kurse olarak bilinen süper güçlü bir savaşçıya dönüşür. Uzun süre Malekith'in yanında Thor'a karşı savaştıktan sonra son Ragnarok'tan önce Asgardlıların yanın geçmiş ve adını Valoth olarak değiştirmiştir. Son olarak Ragnarok'ta ölmüştür.
 • Kronos/Satürn: (Yunan mitolojisindeki Titan Kronos'un Marvel versiyonudur.) Titanların kralı. Olympos boyutu ve penteonunun eski lideri olan Kronos, babası Uranos'u devirip tahta geçmiş, oğlu Zeus tarafından devrilmiştir. Tartaros'a hapsedilen Kronos, daha sonra buradan kaçmıştır. Typhon'la beraber Zeus'a karşı savaş açmış; Herkül ve Hulk ile savaşmıştır. En önemli silahı orağıdır.
 • Laufey: (Cermen mitolojisindeki Jötunn Farbauti'nin Marvel Comics'teki versiyonudur.) Yanlışlıkla karısının adıyla isimlendirilmiş ve karısına da onun orijinal adı Farbauti isim olarak verilmiştir. Jötunheimr'deki Buz devlerinin krallarındandır. Loki'nin babasıdır. Asgardlılarla yapılan bir savaşta ölmüş, oğlu Loki ise Odin tarafından evlat edinilmiştir. Daha sonra tekrar diriltilen Laufey zaman zaman Asgardlılar'a karşı bazen de yanlarında yer almıştır. Buz devlerinin bir diğer kralıysa Utgard-Loki'dir.
 • Loki: (Cermen mitolojisindeki Loki'nin Marvel versiyonudur.) Thor'un evlatlık kardeşi ve baş düşmanıdır. Aslen bir Buz Devi olan Loki, kötülük tanrısıdır. Marvel'in diğer serilerinde de çıkmış önemli karakterlerindendir. Asgard evrenindeki'deki Dokuz Dünya'dan biri olan buz devlerinin yaşadığı Jötunheimr'in kralı Laufey'in oğludur. Asgard'ın kralı Odin'le yapılan bir savaşta Laufey ölür ve devler yenilirler. Loki savaşta ölmüş bir kralın oğlu olduğundan Odin onu evlat edinir. Çok üstün bir kuvvete, hıza ve dayanıklılığa sahiptir. Kalın derisi onun yaralanmalara karşı aşırı dayanıklı olmasını sağlar. Çok gelişmiş zihinsel yetenekleri sayesinde başka boyutlarla iletişim kurup orada olanları görebilme, kendisinin illüzyon görüntülerini yaratabilme gibi güçleri vardır. Üstün büyü güçleri onun boyut değiştirme, maddelerin yapısını değiştirme, objeleri canlandırma, enerji patlamaları ve büyü kalkanları yaratma, başkalarının yeteneklerini geliştirip onlara süper-güçler verme, boyutlar arası yolculuk yapabilmesini sağlar.
 • Malekith: Svartalfheim'deki Kara Elflerin liderlerinden ve büyücülerinden biridir. Kara Elfleri diğer boyutları işgâl etmeye ikna etmeye çalışır. "Vahşi av" adlı uçan canavar tazı sürüsünün de lideridir. Yenilmezlerin ve Tanrıların baş düşmanlarından biridir. Bir Kara Elf olarak o da tıpkı Goblinler ve benzeri çoğu şeytani sihirli yaratık gibi demirden etkilenmektedir.
 • Rassk: Muspelheimlı bir ateş devidir. Loki tarafından Thor'u öldürmesi için görevlendirilmiştir.
 • Rimthursar/Farbauti: Oldukça güçlü ve zâlim Asgardlı bir tanrı ve devdir. Odin'e isyan edip Asgard'ı ele geçirmeye çalışmıştır. Şekil değiştirme yeteneğine sahiptir. En çok şahin kılığına girmektedir. Zalim Vurucu olarak da bilinir. (Bazı yerlerde ismi Farbauti olarak geçtiğinden, Loki'nin babasının Asard'ın eski bir dönüsündeki hâli olması muhtemeldir.)
 • Seth: (Mısır mitolojisindeki tanrı Seth'in Marvel versiyonudur.) Mısır Kaos tanrısı. Kardeşi Osiris'i öldürüp parçalayan Seth, Hyboria çağında dünyaya indiğinde Yılan tanrı Set'in müritlerini kendisinin o olduğuna inandırıp kendisine bağlamıştır. Yeniden dirilen Osiris karısı İsis ve oğlu Horus'la birlikte onunla savaşmışlardır. Mısır medeniyetinin çökmesine ve Aktium deniz savaşında Mısır'ın yenilmesine destek olmuştur. 20.yüzyılda Odin ve Thor'un yardımıyla yenilmiştir. Daha sonra adaşı Yılan tanrıyla beraber Odin ve Osiris'i esir alıp evrenleri ele geçirmeye çalışmış ama çeşitli penteonlardan toplanmış tanrıların ortak çabasıyla yine yenilmiştir.
 • Surtur: (Cermen mitolojisindeki ateş devlerinin kralı Surtr'un Marvel Comics'teki versiyonudur.) Muspelheim'daki Ateş Devlerinin Kralı. Thor ve Asgard'ın baş düşmanlarından biri olan Surtur, Ragnarok'u başlatmak için sürekli fırsat kollamaktadır. Malekith ve Thor'un diğer düşmanlarıyla işbirliği içindedir.
 • Typhon: (Yunan mitolojisindeki Typhon'un Marvel versiyonudur.) Gaia ve Tartarus'un oğlu olan bir canavar. Titan sayılmaktadır. Her zaman Olympos'u ve Zeus'u yok etmeye çalışmıştır. Thor ve Odin'le de savaşmıştır. Baş Tanrılar Meclisi'ndeki tanrıların düşmanlarından biridir.
 • Ulik: Güçlü ve hırslı "Kaya Trolü" lideri. Ulik, tüm boyutları ele geçirmek istemektedir. Thor ve Yenilmezlerin düşmanı olan Ulik, "Tanarus" adıyla bir tanrıya dönüşüp Thor'un güçlerini ele geçirmek istedi ve başaramadı.
 • Utgard-Loki/Skrymir: (Cermen mitolojisindeki Jötunn Utgard Loki'nin Marvel Comics'deki versiyonudur.) Laufey'den sonra Jotunheim'ın kralı olan bir dev. Utgard, Thor ve Loki'yi çeşitli karşılaşmalarda hileyle yenmiş, daha sonra Odin'in yokluğunda Asgard'ı ele geçirmek üzere güçlerinden yararlanmak için Karnilla'yı kaçırmıştır.
 • Yılan-Tanrı Set: (Barbar Conan'ın evreninde ve Lovecraft mitoslarındaki Set'in Marvel versiyonudur.) Yılan tanrısı. Eski Tanrılardan biridir. Bir zamanlar dünyanın bilinen yarısına Set yani Karanlığın tanrısı hâkimdi. Fakat o günlerde bile Acheron duruyordu ve Stygia, Shem’in efendisiydi. Hyboryalıların kanun-dışı cult(örgüt)ları Set’i bir kadimşeytan-arch-demon- olarak görürler. Set’in domainleri, Air, Destruction, Evil, Trickery, Darkness, Fear, Murder, ve Undeath (Hava, Yıkım, Şeytanlık, Hilekârlık, Karanlık, Korku, Cinayet, ve Ölümsüzlük)[1] Mısırlı adaşı tanrı Seth onun müritlerinin Set olduğuna inandırıp kendisine bağlamıştır .Daha sonra adaşıyla işbirliği yapıp Odin ve Osiris'i esir alıp evrenleri ele geçirmeye çalışmışlardır.
 • Ymir: (Cermen mitolojisindeki Ymir'in Marvel Comics'teki versiyonudur.) Buz devlerinin en eski kralı ve atası. Ymir Conan'ın zamanında kızı Atali'yle birlikte dünyada tapınım görmekteydi. Niffleheim buzlarından doğan Ymir, Jötunheimr'deki devlerin atası olmuştur. Asgardlılarla çeşitli savaşlara girmiştir. Bor'un oğulları Villi ve Odin tarafından öldürülünce akan kanlarından neredeyse bütün devler boğulmuştur (Bergelmir ve kurtardıkları hariç). Buna rağmen bedeninin yeniden oluşturup dirilen Ymir tanrılarla savaşlarına devam etmiştir. Thor'un da karşısına düşman olarak çıkmıştır. Surtur'la da savaşmıştır.

Duygusal ilişkileriDeğiştir

Diğer Asgardlı tanrılarDeğiştir

 • Aegir: (Cermen mitolojisindeki tanrı Ǽgir'in Marvel versiyonudur.) Deniz tanrısıdır. Aslen bir devdir. Thor'un dostlarındandır. "Alta, Anyja, Grolp, Greip, Eistla, Eyrsjafa, Jarnsaxa, Imda, Rana, Saga, Ulfrun" adlı kızları vardır. Sif ve Heimdall'ın büyük babasıdır. Karısı tanrıça Ran'dır.
 • Baş Vezir: Odin'in sadık danışmanıdır. Thor'u çok sever.[1]
 • Beowulf: (Cermen mitolojisindeki kahraman Beowul'un Marvel versiyonudur.) Asgard'ın eski kahramanlarındandır.
 • Eir: (Cermen mitolojisindeki tanrıça Eir'in Marvel versiyonudur.) Asgard'ın şifacı tanrıçasıdır. İlk kez "Thor: Karanlık Dünya" adlı filmde görülmüştür.
 • Frey: (Cermen mitolojisindeki tanrı Freyr'in Marvel versiyonudur.) Tam adı Freyr Njordrson'dur. Njord'un oğlu Frey, Vanir tanrılarından biridir ve Alfheim'ın yöneticisidir.[2] İduna ve Freya'nın kardeşidir.[2] Thor 2004'teki özel sayısında son Ragnarok'tan sonra Asgard'ı dünyaya taşırken Frey'i dünyada bulmuştur. Frey, Mr.Freystein adıyla, Ida adını alan kız kardeşi İduna'yla birlikte Miami'de yaşayan birisi olarak bedenlenmiş durumdayken Thor onu ve İduna'yı ölümlü kimliklerinden çıkarıp dünyada yeniden inşa edilen Asgard'a getirmiştir.[3] Odin'in karısı Frigga, onun kızıdır.[4] Asgard ve Vanaheim arasında barış yapıldıktan sonra Gullveig adında başka bir kızı daha olmuştur.[5]
 • Freya: (Cermen mitolojisindeki tanrıça Freyja'nın Marvel versiyonudur.) Thor'un yakın dostlarındandır. Vanaheimlıdır. Aşk ve güzellik tanrıçasıdır. Njord'un kızıdır. Frey ve İdunna'nın kardeşidir. Thor çizgi romanının ilk sayılarında yer almıştır. Daha sonra Frigg ile birleştirilmiştir.
 • Hela: (Cermen mitolojisindeki tanrıça Hel'in Marvel versiyonudur.) Yer altı tanrıçası ve Loki'nin kızıdır. Thor'un düşmanlarındandır. Thor'un düşmanı olmasına rağmen onunla nadiren savaşmıştır.
 • Heimdall: (Cermen mitolojisindeki tanrı Heimdall'ın Marvel versiyonudur.) Thor'un yakın dostudur. Gökkuşağı köprüsü Bifrost'un bekçisidir. Vanaheimlıdır. Sif'in kardeşdir.
 • Hildegard: Valkür'dür. Sif'in silah arkadaşıdır.
 • Idunna: (Cermen mitolojisindeki tanrıça İduna'nın Marvel versiyonudur.) Thor'un yakın dostlarındandır. Vanaheimlıdır. Gençlik elmalarının yetiştiricisi ve dağıtıcısıdır. Njord'un kızıdır; Frey ve Freya'nın kardeşidir.
 • Krista: Genç bir Valkür. Hildegard'ın kardeşidir.
 • Nanna: (Cermen mitolojisindeki tanrıça Nanna'nın Marvel versiyonu.) Balder'in karısı olan Nanna kocası öldüğünde kendini feda edince kocası Balder yeniden Asgard'a geri dönmüştür. Balder onu geri getirebilmek için kendisine âşık olan Norn kraliçesi Karnilla'dan yardım istemiştir.
 • Njord: (Cermen mitolojisindeki tanrı Njord'un Marvel versiyonudur.) Deniz tanrısı ve Vanaheim'in kralıdır. Frey, Freya ve İduna'nın babasıdır.
 • Nornlar: (Yunan ve Cermen mitolojilerindeki tanrıçaların Marvel versiyonudur.) Yggdrasill'in köklerinde kader ipliğini eğdiren tanrıçalar şunlardır:
 1. Skuld/Lakhesis
 2. Urd/Klothos
 3. Verdandi/Antropos
 1. Fandral: Yakışıklı ve kılıç ustası savaşçı.
 2. Volstagg: Şişman ve boğazına düşkün bir Asgard lordudur.
 3. Hogun: Kurnaz, sabırlı ve maceraperest bir gezgindir.

Diğer TanrılarDeğiştir

 • Altjira: Aborjin baş tanrılarındandır.
 • Amaterasu: (Aynı adlı tanrıçanın Marvel versiyonudur.) Japon "Güneş" tanrıçası. Kami panteonundandır. Baş tanrı İzanagi'nin kızıdır.
 • Amon-Ra: (Aynı adlı tanrının Marvel versiyonudur.) Mısır "Güneş" tanrısı. Ogdoad olarak da bilinen Ennead adlı Mısır Tanrıları panteonun lideridir. Halefi Osiris'tir.
 • Anu: (Mezopotamya Mitolojisi'ndeki tanrı Anu'nun Marvel versiyonudur.) Mezopotamya ve Hitit "Gök" tanrısı. Annunaki adlı panteonun lideridir.
 • Anubis: (Aynı adlı tanrının Marvel versiyonudur.) Mısır "Yer altı ve Mumyalama" tanrısıdır.
 • Apollon/Apollo: (Yunan mitolojisindeki tanrı Apollon'un Marvel versiyonudur.) Olymposlu "Işık, Müzik, Sağlık ve Kehanet" tanrısı. Hipokrat yemininde de adı geçmektedir.
 • Ares/Mars: (Yunan mitolojisindeki tanrı Ares'in Marvel versiyonudur.) Olympos "Savaş" tanrısı.
 • Artemis/Diana: (Yunan mitolojisindeki tanrıça Artemis'in Marvel versiyonudur.) Olympos "Avcılık ve Bereket" tanrıçası, Apollon'un ikiz kardeşidir.
 • Atar: ( Pers Mitolojisindeki Atar'ın ve Hint mitolojisindeki Agni'nin Marvel versiyonudur.) İndra'nın kardeşi olan Atar Yazatalar adlı panteona mensuptur. Zurvan adlı boyuttta yaşayan bu panteon, antik Persler tarafından tanrı sayılmışlardır. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan Atar; Herkül ve Thor'la beraber God Squad takımına katılmıştır. Swarga boyutunda yaşayan Eski Hint-Aryan tanrıları tarafından "Agni" olarak bilinmektedir. Hint Tanrılarının diğer grubu Nirvana adlı boyutta yaşamaktadır.
 • Athena/Minevra: (Yunan mitolojisindeki tanrıça Athena'nın Marvel versiyonudur.) Olympos akıl ve savaş tanrıçasıdır.
 • Atlas: (Yunan mitolojisindeki Titan Atlas'ın Marvel versiyonudur.) Antik Çağ'da Titan savaşında yaptıkları için Zeus, Olympos evreninde gökyüzünü taşıma cezasına çarptırmıştır. Modern zamanlarda bazen Zeus ve Herkül'ün yanında, bazen ise karşısında yer almıştır.
 • Avcı Herne: (Kelt Mitolonjisindeki Avcı Herne'nin Marvel versiyonudur.) Kelt Tanrıları olan Tuatha De Danaan ırkına mensup olan Herne ilk kez "The Incredible Hulk Weekly #60" sayısında görünmüştür. Esas önemli rolü: "Loki, Asgard'ın ajanı" serisinde Thor, çocuk Loki ve Leah Londra'ya geldiklerinde onlara rehberlik etmiş ve diğer dünyaya götürmüştür.
 • Ay Hatun: (Türk Mitolojisindeki Ayzıt'ın Marvel versiyonudur.) Tenger panteonunun bir üyesi olarak Türkler ve Moğollar tarafından saygı görmüştür. Tengerliler, Ergenekon adlı bir boyutta yaşamaktadır. Bir koruyucu ruh olan Ayzıt Ay ve güzellik iyesi ve tanrıçası da sayılmaktadır. Thor ve Herkül'ün çizgi romanlarında da görülmüştür.
 • Baiame: (Aborjin Mitolojisindeki tanrı Baiame'nin Marvel versiyonudur.) Avustralya Aborjin tanrılarının lideri. Alchera (Düş Zamanı) adlı boyuttan gelmektedir. Toprak ve yaratılış tanrısıdır. Odin'e Celestiallere karşı dünyayı korumasına yardım etmiş ve daha sonra Thor'un Asgard'ı kurtarmasına da yardım etmiştir.
 • Bast: (Mısır mitolojisindeki Bast'ın Marvel versiyonudur.) Mısır kedi tanrıçasıdır. "Panter Tanrı" olarak da bilinen Bast, Wakandalı Kara Panter'in özel güçlerinden bazılarını vermiştir. "Gizli İstila" albümünde o da Herkül, Thor, Athena ve Horus'la beraber God Squad takımına katılmıştır.
 • Bathala: Filipin baş tanrısı. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan Filipin tanrıları olarak kabul edilen Diwatalar adlı panteonun lideridir. Bu panteon: Kaluwalhatian adlı boyutta yaşamaktadır. Thor'un dostlarındandır.
 • Buluku: (Afrika mitolojilerindeki Nana Buluku ve Olorun'un Marvel versiyonudur.) Afrika tanrılarının lideridir. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi ve Odin'in dostu olan Buluku Vodu adlı Pantheon'un lideridir.
 • Caber/Cairpre: (Kelt mitolojisindeki tanrı Cairpre'nin Marvel versiyonudur.) Tanrı Ogma'nın oğlu olan Caber Tuatha De Danaan'ın baş ozanı ve satiristidir. Thor'un 395. sayısında diğer Kelt tanrılarıyla beraber Asgardlılar ve Mısır tanrılarının Seth'e karşı olan mücadelelerine yardım etmiştir. Böylece Tuatha De Danaan ve Asgardlılar arasında, M.S. 5. yüzyılda Viking ve Sakson işgâlcilerinin Britanya'ya saldırmalarıyla başlayan husumet sona ermiştir. Daha sonra amcası Leir'in Sif'e yaptığı evlenme teklifi reddedilince onunla dalga geçmiştir. Birçok savaşta Thor ve Herkül'ün müttefiki olmuştur.
 • Cuchulainn/Setanta: (Kelt mitolojisindeki Cuchulainn'in Marvel versiyonudur.) Antik çağda Thor'la tanışmış, daha sonra Kelt tanrıları arasına alınmıştır. Modern Çağ'da Doktor Druid tarafından dünyaya çağrılmıştır.
 • Dagda/Eochaid Ollathir: (Kelt mitolojisindeki tanrı Dagda'nın Marvel versiyonudur.) Tuatha De Danaan tanrıları ırkının ve Kelt Diğer Dünyasının liderlerinden olan Dagda, Zeus, Vişnu, Ülgen, Nuada, Tengri ve Odin'le beraber Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesidir. Thor 398. sayısında Asgardlılar ve Mısır tanrıları Seth'le savaşırken, Dagda ve Kelt tanrıları yardıma gelmiştir. Asgard'la M.S. 5. yüzyılda Britanya'ya saldıran Viking ve Sakson işgâlcileri döneminde başlayan husumet sona ermiş ve barış yapılmıştır.
 • Demeter/Ceres: (Yunan mitolojisindeki tanrıça Demeter'in Marvel versiyonudur.) Olympos "Bereket" tanrıçası. Kronos ve Rhea'nın kızı olan Demeter Persephone'nin annesidir.
 • Demiurge: Marvel Comics'in Thor çizgi romanlarından bir karakterdir. Marvel Comics evreninde dünyanın yaratılışında ortaya çıkan eski tanrılardan biridir ve dünyanın büyülü enerjilerinden doğmuştur. Gaia ve eski tanrıların çoğu onun çocuğudur. Atum (Demogorge), diğer eski tanrılardan Gaia'dan olan oğludur. Marvel Comics evreni açısından önemi büyüktür.
 • Dionysos/Bakhüs: (Yunan mitolojisindeki tanrı Dionysos'un Marvel versiyonudur.) Olympos "Şarap ve Neşe" tanrısı olan Dionysos; Zeus ve Semele'nin oğludur.
 • Druig: Başkalarının zihinlerini kontrol etmek için kozmik enerjiyi kullanabilen Eternal. Diğer Ebedilerden uzak durur çünkü onların insanlıkla olan etkileşimlerini doğru bulmaz.
 • Gezer Han: (Türk Mitolojisindeki Gezer Han'ın Marvel versiyonudur.) Tanrısal bir kral. "Tenger" adıyla bilinen panteona mensuptur.
 • Hera/Juno: (Yunan mitolojisindeki tanrıça Hera'nın Marvel versiyonudur.) Olympos kraliçesi, Zeus'un eşidir.
 • Hermes/Merkür: (Yunan mitolojisindeki tanrı Hermes'nın Marvel versiyonudur.) Olympos "Haber" tanrısı. Herkül'ün kardeşidir.
 • Hestia/Vesta: (Yunan mitolojisindeki tanrıça Hestia'nın Marvel versiyonudur.) Olympos "Aile ve Ocak" tanrıçası. Kronos ve Rhea'nın en büyük çocuğudur.
 • Hodiak/Tongursak: (İnuit ve Eskimo mitolojsindeki Yüce Ruh Hodiak/Tongursak ve Anguta'nın Marvel Comics'teki versiyonudur.) Eskimo baş tanrısı. İnua adlı panteonun şefidir. Qudlivun adlı boyuttan gelen İnualılar, İnuitler ve diğer Eskimolar tarafından tanrı ve ruh olarak kabul edilmişlerdir. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan Hodiak Herkül ve Thor'un God Squad takımına kendi panteonunu temsilen Narya'yı göndermiştir.
 • Horus: (Mısır Mitolojisindeki tanrı Horus'un Marvel versiyonudur.) Mısır "Gök" tanrısı. İlk olarak, Thor çizgi romanında Seth'le savaşırken görülmüştür. Thor ve Odin'in yardımıyla Seth'i yenen Horus daha sonra Thor'un Surtur'u yenmesine yardım etmiştir. "Gizli İstila" macerasında büyük büyük babası olan Atum'un isteği üzerine Skrull tanrılarına karşı birleşen God Squad adlı takıma katılmıştır.
 • İkaris: Eternaller ırkından bir eternal karakteridir. Antik Çağ'da dünyaya inmiş ve Daidalos adıyla teknik ve mimari becerilerini sergilemiştir. Kendisini Atinalı bir mühendis olarak tanıtan İkaris Girit Kralı Minos'un hizmetine girmiştir. Saraydaki kadınlardan birinden bir oğlu olmuş ve adını gerçek isminin bir söylenişi olan "İkarus" koymuştur.
 • İlmarinen: (Fin mitolojisindeki demirci tanrı İlmarinen'in Marvel versiyonudur.) Fin mitolojisindeki gök ve demircilik tanrısı. Jumala adlı pantoenu liderlerinden olan İlmarinen Ukko'nun babasıdır. Kendi boyutunda kozmik bir yumurtayı kırarak antik Fin mit evrenini serbest bırakmıştır. Daha sonra yetkilerini oğlu Ukko'ya emanet etmiştir. Ukko (Eski tanrılar ırkından Gaia'nın bir formu olan) Akka'yla evlenerek bir sonraki Fin tanrı ve ruhları kuşağının babası olmuştur.
 • İnanna/İştar: (Mezopotamya mitolojisindeki tanrıça İnanna/İştar'ın Marvel versiyonudur.) Mezopotamya "Bereket, Sağlık, Savaş ve Ölüm" tanrıçası olan İnanna, Dilmun adlı boyuttan gelmektedir. En önemli tapınağı Uruktadır. Aslen Eternallerden biri olan Uruk kralı Gılgamış'a evlenme teklif etmiş ama reddedilince üzerine gök boğasını salmış ve boğa yenilince pes etmiştir.
 • İsis: (Mısır mitolojisindeki tanrıça İsis'in Marvel versiyonudur.) Osiris'in karısı ve Horus'un annesi olan İsis; Mısır tanrıları olan, Ogdoad olarak da bilinen Ennead panteonuna mensuptur. Odin, Thor ve Herkül'ün dostudur.
 • İtzamna: (Maya mitolojisindeki tanrı İtzamna'nın Marvel Comics'teki versiyonudur.) Maya baş tanrısı. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesidir. Maya tanrıları ve ruhları olarak kabul edilen Ahau (ya da Ajaw) adlı panteonu yönetmektedir Bu panteon Upper World (Üst Dünya) adlı boyuttan gelmektedir. İtzamna, Odin ve Thor'un yakın dostudur.
 • İzanagi-No-Mikoto: (Japon Mitolojisindeki tanrı İzanagi'nin Marvel versiyonudur.) Aslında tanrıça Gaia'nın bir formu olan karısı İzanami'yle yaratıcı çift rolü üstlenmiştir. Amatsu-Kami (Kami tanrıları) ya da Şinto tanrıları olarak bilinen Panteonun lideridir. Bu panteon, Ama-No-Hashidate (Cennet Köprüsü) ya da kısaca Ama olarak adlandırılan bir boyuttan gelmektedir; Japon Şinto inancı tarafından tanrılar ve ruhlar olarak kabul edilmiştir. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan izanagi Kaos tanrısı Mikaboshi'yle olan savaşında Herkül, Thor ve Balder liderliğindeki tanrılar yardım etmiştir.
 • Kāne Milohai: (Hawai mitolojisindeki tanrı Kāne ve Polinezya ve Maori mitolojilerindeki tanrı Tane'nin Marvel versiyonudur.) Kāne Akua adlı panteonun lideridir. Kahuna da denen bu panteon Pasifik adalarında yaşayan Polinezyalılar, Maorrler ve Hawaililer tarafından tanrı ve ruh olarak kabul edilmişlerdir. Hawaiki adlı boyuttan gelmektedirler. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan Kane, Odin ve Thor'un dostlarındandır.
 • Kayra Han: (Türk mitolojisindeki Kayra Han'ın Marvel versiyonudur.) Yıldırım ruhu olan Kayra Han, Türkler ve Moğollar tarafından tapınım gören Tenger Panteonunun bir üyesidir. Ülgen, Ayzıt ve Erlik'le beraber Tengri ve Umay'ın çocuklarından birisidir. Thor ve Herkül'ün maceralarında yer almıştır.
 • Kral Arthur Pendragon: (Kelt mitolojisindeki Kral Arthur Pendragon'un Marvel versiyonudur.) Tanrısal Britanya kralı. Mordred'le yaptığı son savaştan sonra Diğer Dünya'daki Avalon'a alınıp iyileştirilmiş, ayrıca bütün Camelot ve krallığı da oraya taşınmıştır. Kelt tanrılarının bir hizmetkârıdır. Kılıcını, Excalibur'a emanet etmiş, daha sonra süper kahraman Captain Britain'e emanet etmiştir.
 • Leir/Llyr: (Kelt mitolojisindeki tanrı Llyr/Ler'in Marvel versiyonudur.) Kelt fırtına ve deniz tanrısı. Thor'un çizgi romanının 395 ve 400. sayıları arasında Set'e karşı mücadelesinde Thor'a yardım eder. Bir ara Sif'e âşık olur.
 • Manitu/Manabozho: (Nanabozho'nun Marvel versiyonudur.) Anasazi olarak da bilinen Manidoog adlı panteonun lideri. "Shipolo" adlı kızılderili cenneti olan boyut'ta yaşamaktadır. İlk olarak 1967'de Ghost Rider'ın birinci sayısında arka plandan görünmüş, daha sonra Thor'un 300. sayısında tam olarak ve Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olarak görünmüştür. Rüzgâr tanrısı Gaoh ile toprak tanrıçası Awenhai'nin oğlu, Pantheon'un eski lideri Ulu Manitu'nun torunudur. Kardeşi Nanabozho olarak da bilinen Coyote ile doğumundan beri başlayan bir düşmanlık vardır. Doğumları sırasında annesinin ölümüne yol açması Coyote için utanç kaynağıdır (Ama sonradan dirilmiştir.). Kaçıp dünyaya inen Manabozho, (aslında Gaia'nın bir formu olan) büyükannesi doğa ruhu Nokomis tarafından büyütülmüştür. Burada insanlığa ve doğaya karşı son derece koruyucu bir kişilik geliştirmiştir. Sık sık diğer kardeşleri Chibiabos ve Wabasso tarafından ziyaret edilmiş, Coyote'ye karşı mücadelesinde onlardan yardım görmüştür. Coyote'nin müttefiki olan Anamaqkiu adlı kötü ruhlar önce Chibiabos'u yer altına kaçırmayı denemiş, sonra da büyük bir tufan'la canlıları yok etmeye çalışmıştır. Ama Chibiabos'u kurtarmayı başaran Mabnabozho, tüm canlıları yüzen dev bir ağaca bindirip kurtarmıştır. Tufan dinince ağaç bir dağa yanaşır ve canlılar yeryüzüne dönerken Nanabozho gökyüzünden Shipolo'ya çıkar. Burada büyük babası Ulu Manitu onu karşılar ve makamını ona bırakıp kendi adını verir. Manabozho artık Manitu olarak anılır. M.S. 1000 civarında diğer baş tanrılarla beraber dünyayı Celestiallerin üçüncü ziyaretine karşı savunur. Thor ve Odin'in dostudur.[6]
 • Mitra: (Pers mitolojisindeki tanrı Mitra'nın Marvel versiyonudur.) Pers tanrıları olarak kabul edilen Yazatalardan biridir. Conan'ın çizgi romanlarında Conan'ın inandığı en önemli tanrı olarak görünür.
 • Morrigan: (Kelt mitolojisindeki tanrıça Morrigan'ın Marvel versiyonudur.) İlk olarak Dr. Strange "Annual #3" sayısında Taranis ve Kernunos'la birlikte görünmüştür. Thor ve Herkül'ün maceralarında da yer alan Morrigan Dagda'nın karısıdır. Aslında tanrıça Morrigan'ın şimdiki enkarnasyonu MÖ 150 yılında yaşayan savaşçı bir genç kızdır. Morrigan'in eski enkarnasyonu güçlerini ona devredince iki bin yıl boyunca bu pozisyonu sürdürmüştür. X-Men'in özel sayısında Storm'la karşılaşmıştır.
 • Niamh/Gölün Leydisi: (Kelt mitolojisindeki tanrıça Niamh'ın Marvel versiyonudur.) Kelt nehir tanrıçalarından birisidir. Deniz tanrısı Manannan Mac Lir'in kızlarındandır. İlk kez 1979 yılında İngiltere'de yayınlanan Hulk Comic'in 8. sayısında görünmüştür. Antik Çağ'da Merlin'in yardımcılarından Nimue, Niamh'ın güçlerinden yararlanarak kendisine "Gölün Leydisi" demesine karşın güçlerini kaybetmiştir. Gerçek Niamh Kral Arthur ve Merlin'in dostudur ve onların Camelot'u Diğer Dünya'da yeniden kurmalarına yardım etmiştir. "Gizli Kuşatma" albümündeki olaylar sırasında Captain Britain'la birlikte Tir-Nan-Og'u Skrull istilasına karşı korumuştur. Bu savaşta ölmüş, ama Pete Wisdom'ın yardımıyla yeniden hayata döndürülmüştür. Thor ve Herkül'ün dostudur.
 • Nyx/Nox: (Yunan mitolojisindeki gece tanrıçası Nyx'in Marvel versiyonudur.) Yunan "Gece" tanrıçası. Olympos evreninin eski varlıklarındandır. Eurynome ve Ophion'un kızıdır.
 • Osiris: (Mısır mitolojisindeki tanrı Osiris'İn Marvel versiyonudur.) Mısır baş tanrılarındandır. Kardeşi Seth tarafından parçalanıp, karısı İsis ve oğlu Horus tarafından diriltilen tanrı Osiris yıllarca Seth'e karşı mücadele etmiştir. Sonunda Odin ve Thor'un yardımıyla Seth'i yenmeyi başarır. Daha sonra Thor'un Asgard'ı kurtarmasına yardım eder. Odin, Zeus ve Vişnu'yla beraber Baş Tanrılar Meclisi'nin en önemli üyelerinden biridir. Thor'un 395 ve 400. sayılarında adaşı Yılan-Tanrı Set'le iş birliği yapan Seth'i yenmesine Asgardlılar, Tuatha De Danaan ve pek çok panteonda tanrı yardım etmiştir. Asgardlıların müttefiki ve Odin'in ve Thor'un en yakın dostlarından biridir.
 • Perun: (Slav mitolojisindeki şimşek tanrısı Perun'un Marvel versiyonudur.) İlk olarak Kaptan Amerika'nın 352. sayısında görünmüştür. M.S. 893'te tanrı katili Gorr ve Kara Tanrı Chernobog tarafından yenilgiye uğratılan Perun bin yıl boyunca dünyadan uzak kalır. 1980'lerde Sovyet hükümeti A.B.D'nin Thor'la kurduğu gibi bir bağlantı kurmak amacıyla sihirli antik bir muska aracılığıyla Perun'u tekrar yeryüzüne çağırmışlardır. Daha sonraları Perun,Thor'un dostları arasında yerini almıştır. En önemli silahı balta olan Perun Diewalar panteonun lideridir. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesidir.
 • Poseidon/Neptün: (Yunan mitolojisindeki deniz tanrısı Poseidon'un Marvel versiyonudur.) Olympos deniz tanrısıdır. Zeus ve Hades'in kardeşi olan Poseidon, Amphitirite'nin kocasıdır.
 • Prometheus: (Yunan Mitolojisindeki Titan Prometheus'un Marvel versiyonudur.) Kendisini zincirlerden kurtardığı için Herkül'ün en yakın dostlarından birisi olmuştur. Yenilmezler'in müttefiklerindendir.
 • Svarog: (Slav mitolojisindeki Baş tanrı Svarog'un Marvel versiyonudur.) Slav baş tanrısıdır. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan "Svarog Dievalar" adlı panteonun başıdır. Bu panteon, Svarga adlı boyuttan gelmektedir ve antik Slavlar tarafından tanrı olarak kabul edilmişlerdir. Svarog, Odin'in müttefiklerinden biridir.
 • Şiva: (Hint mitolojisindeki tanrı Şiva'nın Marvel Comics versiyonudur.) Yok edici güç olarak Vişnu ve Brahma'yla beraber Nirrvana'da yaşayan Daevalar adlı panteonun başıdır. "Baş Tanrılar Meclisi"nin bir üyesidir. Thor'un dostlarından biridir. (Aslında ilk göründüğü Thor'un 301. sayısında Thor'un düşmanı olarak gösterilmiş ve Thor tarafından yenilmiştir. Ama çoğu Hindu okur bundan rahatsız olduğundan Thor'un dövüştüğü karakter, çoğu kez Şiva olarak anılan daha eski bir şimşek tanrısı olan İndra'nın bir formu yapılmıştır. Daha sonra İndra da kendi formunda gösterilmiş ve gerçek Şiva da daha iyi bir karakter yapılmıştır. Kendi formundaki İndra da daha önce olan olaylardan dolayı özür dilemiş ve Thor'la dost olmuştur.)
 • Taranis: (Kelt mitolojisindeki tanrı Taranis'in Marvel versiyonudur.) Kelt yıldırım tanrısıdır. Dr. Strange çizgi romanında "Annual #3" adlı sayısında Morrigan ve Kernunos'la birlikte görünmüştür. Thor çizgi romanlarında da Taranis Tuatha De Danaan ırkının önemli tanrılarındandır .Marvel evreninin önemli tanrılarındandır.
 • Tengri: (Türk mitolojisindeki Gök Tengri'nin Marvel versiyonudur.) Türk baş tanrısı. Çok güçlü kozmik bir varlık olan Tengri yardımcısı Ülgen'le birlikte Tenger panteonunun lideridir. Panteonun adı da onun adından türetilmiştir. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesidir.
 • Tezcatlipoca: (Aztek Mitolojisindeki tanrı Tezcatlipoca'nın Marvel versiyonudur.) Aztek baş tanrısıdır. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan Tezcatlipoca, Aztek tanrıları olarak kabul edilen Teteoh (Diğer adı: Ometecuhtli) adlı panteondan gelmektedir. Bu panteon, Xibalba adlı boyuttaki Uçan dünya Topán'dan gelmektedir. Tezcatlipoca, Odin ve Thor'un müttefikidir.
 • Thena/Azura: Marvel Comics çizgi romanlarında yer alan bir karakterdir. Thena, süper insan ırkı Eternaller'in hükümdârı Zuras ve karısı Kybele çiftinin kızlarıdır. Eternaller ve Olimpos Tanrıları arasında imzalanmış anlaşma gereği Zuras, Azura'nın ismini Athena'ya hitâben Thena olarak değiştirmiştir. Bu yüzden Antik Çağ'da dünyaya yaptığı ziyaretlerde sık sık Athena'yla karıştırılmıştır. Thena, Devyantlar ırkının bir mensubu olan Kro ile tanışmış ve aralarında bir ilişki başlamıştır. Donald ve Deborah Ritter isimli ikiz çocukları olmuştur. Zuras öldükten sonra, Thena tahta geçerek Prime Eternal sıfatını almıştır. Bir süre sonra tahtı geçici olarak başka bir Eternal, Ikaris'e kaptırsa da geri almayı başarmıştır.[7]
 • Thetis: (Yunan mitolojisindeki Thetis'in Marvel versiyonudur.) Nereid (Su Perisi) olan Thetis, Akhilleus'un annesidir. Bir Olymposludur.
 • Thoth: (Mısır mitolojisindeki tanrı Thoth'un Marvel versiyonudur) Mısır panteonu olan ve Ogdoadlar olarak da bilinen Enneadlıların bilgelik tanrısıdır.
 • Ukko: (Fin mitolojisindeki tanrı Ukko'nun Marvel versiyonudur.) Fin Baş tanrısı. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesi olan 'gök tanrısı Ukko Jumala adlı panteonun lideridir. Bu panteon, Antik Finler tarafından tanrı ve ruh olarak kabul edilmiştir. Chaos War çizgi romanında Amatsu Mikaboshi'ye karşı savaşta Balder, Herkül ve Thor'a yardım etmiştir.
 • Uranos: (Yunan mitolojisindeki tanrı Uranos'un Marvel Comics'teki versiyonudur.) Olympos'un ilk lideri olan Gök tanrısı Uranos, oğlu Kronos tarafından devrilmiştir.
 • Utnapiştim: (Sümer mitolojisindeki Utnapiştim'in Marvel Comics'teki versiyonudur.) Kozmik Eternaller ırkından bir bilgedir. Atlantis ve Lemurya döneminde dünyada yaşamıştır. Büyük Tufan döneminde yaptığı gemiyle canlıların çoğunu kurtarmıştır. Daha sonra hafızasını kaybetmiş bir Eternal olan ve ölümsüzlüğü arayan Uruk kralı Gılgamış'ı ağırlamış ve ona Tufan'ın hikâyesini anlatmıştır.
 • Ülgen: (Türk mitolojisindeki Ülgen'in Marvel Comics'teki versiyonudur.) Türk koruyucu ruhlarının liderlerinden olan kozmik ruhtur. Baş Tanrılar Meclisi'nin üyesi olan Ülgen, Tengri'yle beraber Tenger (ya da Tenjer) adlı panteonun liderlerindendir. Bu panteon Ergenekon adlı boyuttan gelmektedir ve eski Türkler ve Moğollar tarafından göğün ruhları olarak kabul edilmişlerdir. Ülgen, Odin ve Thor'un müttefikidir.
 • Viracocha: (İnka baş tanrısı Viracocha'nın Marvel Comics'teki versiyonudur.) Baş Tanrılar Meclis'nin bir üyesi olan Viracocha, "Apu" adlı panteonun lideridir. "Hanan Pacha" adlı boyutta yaşayan bu panteon, Antik İnkalarca tanrı olarak kabul edilmişlerdir. İlk kez 1978'de "Thor Annual (1966) #8" adlı çizgi romanda görülmüştür.
 • Vişnu: (Hint mitolojisindeki tanrı Vişnu'nun Marvel Comics'deki versiyonudur.) Hint tanrıları olan Daevaların liderlerinden olan tanrı. Koruyucu güç olarak Brahma, Şiva ve İndra'yla birlikte Hint tanrıları Panteonu; Daevaların lideri olan Vişnu Zeus ve Odin'in yoldaşı ve en yakın dostlarından biridir. Üçü birlikte Celestiallere karşı dünyayı savunmuş ve güçlerini birleştirmiştir. Thor'un 300-301. sayılarında Thor'un Asgard'ı kurtarmasına yardım etmiştir. Vişnu ve Daevalar, Nirvana olarak da bilinen "Krauncha" adlı boyutta yaşamaktadır.
 • Yeşil Şövalye/Sir Bercilak de Hautdesert: (Kelt Mitolojisindeki Yeşil Şövalye'nin Marvel Comics'teki versiyonudur.) Diğer Dünya'dan gelen gizemli bir varlıktır. Kral Arthur'un destekçilerindendir. Yeşil Adam'la bağlantılı bir figürdür ve Pendragon ruhunun yayılmasını sağlayanlardan birisidir. Pendragon Şövalyelerinin kurucularındandır.
 • Yu Huang/Yeşim İmparator: (Çin mitolojisindeki baş tanrı Yu Huang'ın Marvel Comics'teki versiyonudur.) Xianlar olarak bilinen Çin tanrıları ırkının lideri. Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesidir. Thor, Asgard'ı kurtarmak için yardım istediğinde ona yardım edenler arasındadır. Odin'in yakın dostları arasında bulunan Yu Huang, "Ta-Lo" adlı boyutu yönetmektedir.
 • Zeus/Jüpiter: Yunan ve Roma mitolojisindeki baş tanrı Zeus'un Marvel Comics çizgi romanlarındaki versiyonudur.) Yunan-Roma tanrılarının kralı olan "Yıldırım" tanrısı. Kronos ve Rhea'nın oğludur. Hestia,Hades, Demeter, Poseidon ve Hera'nın kardeşidir. Herkül, Athena, ApollonAres, Artemis, Dionysos ve Hermes'in babasıdır. Marvel'a göre aslen başka bir boyutta yer alan Olympos'un yöneticisidir. Olymposlular panteonunun lideridir (Antik Çağ'da dünya bu boyuttaki Yunanistan; boyutla aynı adı taşıyan Olympos dağında yer alan bir solucan deliği aracılığıyla bağlanıyordu). Zeus, Vişnu ve Odin'le beraber bir panteon lideri olarak Baş Tanrılar Meclisi'nin bir üyesidir.

Sihirli yaratıklarDeğiştir

 • Aelsa: Alfheim'ın kraliçelerindendir. Malekith onunla evlenip Alfheim'i ele geçirmeye çalışmıştır. Thor'un dostlarındandır.
 • Bragmir: Jötunheimr'li bir buz devidir. İlk başta Thor'la savaşması için Loki tarafından kandırılmış, ama sonra Thor'a dost olmuştur.
 • Eitri: (Cermen mitolojisindeki demirci Cüce Eitri'nin Marvel Comics'teki versiyonudur.) Nidavellir'li usta bir cüce demirci. İvaldi'nin oğlu ve Brokk'un kardeşi olan Eitri, Nidavellir'in en becerikli demircilerinden biridir. Mjöllnir'i yapan kişidir. Thor'un ve Yenilmezler'in müttefiklerindendir. Demir Adam Tony Stark'ın dostlarındandır ve sık sık Stark Endüstrisi için de çalışmaktadır.
 • Faradei: Alfheim'in Ak Elflerinden biri olan Faradei usta bir okçu ve başarılı bir elf büyücüsüdür.[8] Thor'un arkadaşı ve Yenilmezlerin müttefikidir. İlk kez, Eylül 2004'te yayımlanan "Thor Volume: 2" adlı serinin seksen ikinci sayısında görülmüştür. Michael Avon Oeming, Daniel Berman ve Andrea Divito tarafından yaratılmıştır. Yenilmezler: Dünyanın En Güçlü Kahramanları serisinde de yer almıştır. Bu seride ilk kez "The Fall of Asgard" bölümünde görülen karakteri Troy Baker seslendirmiştir. Hawkeye ve Black Panther'a Fenrir ve Trollerle savaşırken yardım etmiştir.[9]
 • Hymir: Bazen Thor'a yardım eden ve bira yapımına meraklı olan bir devdir. Midgard yılanını yakalamak için Hymir'in teknesiyle ava çıkan Thor, ucuna bir öküz başı bağlanmış bir oltayla yılanı yakalamaya çalışmıştır. Oltayı ısıran Midgard yılanıyla saatlerce çarpışmıştır. Thor neredeyse canavarı tekneye çekip çekiciyle öldürecek iken, oluşan sarsıntıdan korkup teknenin alabora olacağını düşünen Hymir oltanın ipini keserek canavarı serbest bırakmıştır. Buna kızan Thor, onu karaya fırlatmıştır.
 • Jackdaw: Kelt Diğer Dünya'sının kısa Elflerinden biri olan Merlin'in ve Kral Arthur'un dostlarından biridir. Thor'un müttefikidir.
 • Jolnir: Bir Ak Elf -Buz Devi melezi olan Jolnir, zor durumdakilerin koruyucusudur ve her kış gün dönümünde dokuz diyardakilere hediyeler dağıtır. Noel Baba'yla bir tutulur.
 • Oggy/Oggmunder: Jötunheimrl'li bir dağ devidir. Tam adı "17. Oggmunder Dragglevadd Vinnsuvius"tur. Thor'un dostudur.
 • Screwbeard: Nidavellir'li bir cüce savaşçı ve demirci. Thor'un dostudur.
 • Sir Ivory Honeyshot: Alfheimli bir elf şövalyesi. Kraliçe Aelsa'nın hizmetindedir. Thor'un dostudur.
 • Titanya: Jötunheimr'li dişi bir dağ devi. Tam adı "Titanya Vaetilda Vinnsuvius"tur. Oggy'nin kuzenidir. Thor'un dostudur.
 • Ud: Trol krallığından bir kaya trolü. Thor'un dostudur.

DipnotlarDeğiştir

 1. ^ Thor's family tree as it appears in Thor #500 (July 1996)
 2. ^ Fraction, Matt (y), Immonen, Stuart (çz), von Grawbadger, Wade (çi). "Worlds on Fire" Fear Itself 4 (September 2011), Marvel Comics.
 3. ^ Fraction, Matt (y), Ferry, Pasqual (r). "Fear Itself: In the Beginning" Thor 7 (December 2011), Marvel Comics.
 4. ^ Ewing, Al (y), Garbett, Lee; Bianchi, Simone (r), Woodard, Nolan (ton), Sabino, Joe (kal), Moss, Will (ed). Original Sin Thor & Loki: The Tenth Realm 1 (July 2014), Marvel Comics.
 5. ^ Gillen, Kieron; Bennett, Marguerite (y), Hanna, Scott; Hans, Stephanie (çi), Farjado Jr., Romulo; Hans, Stephanie (ton), Cowles, Clayton (kal), Moss, Will; Moison, Jon (ed). Angela: Asgard's Assassin 6 (July 2015), Marvel Comics.

KaynakçaDeğiştir

 1. ^ "Arşivlenmiş kopya". 9 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Ekim 2016. 
 2. ^ a b Official Handbook of the Marvel UniverseVol 2 #1
 3. ^ Journey into Mystery #510
 4. ^ Mighty Thor #18
 5. ^ Journey into Mystery #642
 6. ^ "Arşivlenmiş kopya". 17 Kasım 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ekim 2016. 
 7. ^ "Arşivlenmiş kopya". 6 Nisan 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 28 Ekim 2016. 
 8. ^ Thor Vol. 2 #82. Marvel Comics
 9. ^ "Arşivlenmiş kopya". 27 Haziran 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Şubat 2020.