Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi

Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi (İngilizce: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) 18. yüzyılda altı cilt halinde basılan, İngiliz tarihçi Edward Gibbon tarafından yazılmış bir kitap serisidir. Birinci cilt 1776'da yayımlanmış ve altı baskı yapmıştır. İkinci ve üçüncü ciltler 1781 yılında basılmış; dördüncü, beşinci ve altıncı ciltler de 1788 ve 1789 yıllarında yayımlanmıştır. Ciltlerin orijinalleri o dönemin yaygın basım uygulamasınca dört yapraklı formalar halinde yayımlanmıştır.