The Art of Computer Programming

The Art of Computer Programming, Donald Knuth'ın programlama algoritmalarını anlattığı ve analizini yaptığı kitaptır. Kitaptaki tüm örnekler MIX assembly dili denilen bir dille anlatılır. 1968'de ilk cildi yayınlanmıştır. Yazar kitapta bulunan hatalar için de ödül vermektedir.

The Art of Computer Programming
YazarDonald Knuth
YayımcıAddison-Wesley
ISBN0-201-03801-3