Tevfik Nazif Arıcan

siyasetçi

Tevfik Nazif Arıcan (1883, Prizren - 20 Şubat 1951), Türk siyasetçi.

İstanbul Hukuk Mektebi mezunudur. Adliye Nezareti Nezahip ve Umumu Cezaiye Müdürlükleri katipliği, Umumu Hukukiye Dairesi Başmümeyyizi, Serbest avukatlık, Adliye Müfettişliği, Adliye Nezareti Nezahip ve Umumu Cezaiye Müdürlüğü, Başmüfettişlik, Temyiz Mahkemesi üyeliği, 1 Eylül 1929 - 26 Şubat 1935 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı müsteşarlığı, Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın 2. dönem Kosova (Üsküp) mebusluğu ile TBMM V. Dönem Antalya milletvekili olarak görev yapmıştır.

KaynakçaDüzenle

Hükûmet görevi
Önce gelen:
Mustafa Reşit Özsoy
Türkiye Adalet Bakanlığı Müsteşarı
1 Eylül 1929 - 26 Şubat 1935
Sonra gelen:
Mehmet Bedrettin Köker