Ana menüyü aç

Tet

(Teth sayfasından yönlendirildi)

Tet (veya Teth) (ט) Semitik alfabelerin dokuzuncu harfidir. Yunan alfabesinde Theta (Θ)'ya eşdeğer olup Arap alfabesinde Ta harfine tekabül eder. Sert kapantılı ünsüz olan /t/ geleneksel Temani ve Sefarad söyleniş şekillerinde [tˤ]'ye dönüşür.

Ebced hesabına göre 15 Yud + He ve 16 Yud + Vav olarak yazılırlar fakat bu iki kelime Tanrı'nın isminin yazılış şeklidir. Yahudilik'te Tanrı'nın adının yazılması ve söylenmesi günah olduğundan 15 için Tet + Vav ve 16 için Tet + Zayin kullanılır.

YazılışDüzenle

Yalın Transkript Fonetik Karşılık
ט t / th (kalın peltek) t