Termofotovoltaik

Termofotovoltaik, ısı enerjisinden elektrik üretme sistemidir. Işık enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş panellerini oluşturan fotovoltaik sistemlere alternatiftir. Termofotovoltaik sistemlerin geliştirilebilmesi ve kullanıma uygun üretilebilmesi için nano teknolojik gelişme gerekmektedir. Termofotovoltaik sistem ile fotovoltaik sistemleri karıştırılarak yapılacak kompozit kaplama, dolgu ve yalıtım malzemesi olarak kullanılarak sistemde(Bilgisayar sistemleri, İnsansız Hava Aracı sistemleri, hibrit otomobillerin motor ve fren Sistemi gibi) ısıya dönüşen enerjiyi geri elektrik enerjisine çevirebilecektir.

Termofotovoltaik ve fotovoltaik sistemlerin Teknolojik gelişimine ve verim oranına bağlı olarak; özellikle petrol kullanan araçlarda, harcanan yakıttaki enerjinin %10-15'lik kısmı Hareket enerjisi sağlarken kalan %80 imden fazla enerji ısı enerjisine dönüşüp kaybolmasını önleyerek, yeterli ar-ge edilerek dünya çapındaki gelişimini tamamlayıp %90 üzerinde bir verim ile çalışır hale geldiğinde, otomobillerde ısı enerjisi olarak kaybolan %80'lik enerjinin %90 lık kısmını tekrar elektrik enerjisine çevirir hale geldiğinde (bir depo yakıtın artık %10'luk kısmını hareket enerjisi olarak kullanmak yerine %78'den fazla kısmını kullanabilir hale gelmek) bir depo yakıtla dünya çevresini dolaşmak mümkün hale gelecek.