Termodinamik denge

Termodinamikte bir termodinamik sistem, ısıl denge, mekanik denge, radyasyon dengesi ve kimyasal dengede olduğunda, sistem termodinamik dengededir ve cisimler arası net ısı aktarımının sıfırdır. Termodinamik dengede bulundukları ortak bir cisim bulunan iki cisim birbirleriyle de dengededir şeklinde genişletilip termodinamiğin sıfırıncı kanunu oluşturulmuştur. Homojen bir cisim tek başına söz konusu olduğunda cismin sıcaklık gradyanın her noktasında sıfır olması demektir.

Eğer ısı aktarımı sadece iletim veya taşınım (konveksiyon) yolu ile yapılıyorsa Fourier yasasına göre cisimler arasındaki sıcaklık farkının sıfır olmadan termodinamik denge oluşmaz. Isı iletimi yayılım (radyasyon) yolu ile gerçekleşiyorsa ve cisimlerin emmisiviteleri aynı ise yine aynı denge durumu sıcaklıklarının aynı olmasına indirgenebilir. Ama farklı emmisiviteleri olan cisimlerin termodinamik denge durumunda cisimlerin sıcakları farklıdır.