Terk edilmiş kuramlar

Terk edilmiş kuramlar, bir zamanlar yaygın olarak kabul edilmesine karşın geçerliliğini yitirmesi nedeniyle bilim camiasını sahiplenmekten vazgeçtiği bilimsel teorilerdir. İfade, henüz bilimsel konsensüsün oluşmadığı kuramlar (önbilim veya sınırbilim) için kullanılamadığı gibi Lisenkoizm gibi hiçbir zaman geniş çapta kabul görmemiş kuramlar için de kullanılamaz.

Yermerkezli Evren modeli, yerini Güneş-merkezli kuramlara bırakarak terk edilmiştir.

Terk edilmiş kuramlarDüzenle

BiyolojiDüzenle

KimyaDüzenle

FizikDüzenle

AstronomiDüzenle

CoğrafyaDüzenle

  • Düz Dünya teorisi
  • Açık Kutup Denizi - Kuzey Kutbu'nu çevrelemesi gerektiği düşünülen buzsuz bir deniz

JeolojiDüzenle

TıpDüzenle

Kısmen terk edilmiş kuramlarDüzenle

Bu kuramlar, gerçekliği yansıtmaması nedeniyle terk edilmiş ancak belli alanlarda yarar sağladığı için kullanımına devam edilmiştir.

Gereğinden fazla önem verilen teorilerDüzenle

  • Dünya dilleri - Kara kütleleri arasındaki geçici bağlantılar bazen göçleri mümkün kılsa da (buzul çağlarında deniz seviyeleri düştüğünde olduğu gibi), levha tektoniğinin neden olduğu kıtaların fiili bölünmesi daha önemli olmuştur.

Ayrıca bakınızDüzenle