Tereke

Tereke, ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır. Maddi mal varlığı, parasal veya benzer değeri olan işlemlerdir. “Tereke” ile “miras” terimi eş anlamlı olarak kullanılabilir. “Tereke” kavramı ile ölenin terk ettiği haklar ve borçlar ifade edilir. “Miras” kavramı ile ise, bunların mirasçıya intikali ifade edilmektedir.