Teonomi

Teonomi, Hristiyan teolojisinde kullanılan bir deyim. İnsan merkezli otonominin tersine etik ve yasanın Tanrı merkezliliğini kabul eden anlayışa işaret etmektedir.

Tanım ve KullanılışıDüzenle

Teonomi kelimesi Yunancada Tanrı anlamına gelen Theos ve Yasa anlamına gelen Nomos kelimelerinden türetilmiştir. Kelime reformist Hristiyan mezhepleri ve yazarlarınca Kitab-ı Mukaddes'te (Kutsal Kitap) etiğin temel kaynağı olarak Tanrı'nın görülmesi anlayışını tanımlamakta kullanılmıştır. Reformist olmayan Paul Tillich, reformist yazarlardan farklı bir şekilde kelimeyi, kendi etik perspektifini tanımlamak için kullanır.

EklerDüzenle