Tenör, bir cevherin içerisinde bulunan değerli metal miktarını belirtmek amacıyla kullanılan bir terimdir. Bakır, Demir ve benzeri, mineral yapısında yüksek değerlere sahip cevherler, ağırlık yüzdesi (wt%) ile ifade edilir, Altın ve benzeri asal metaller ise tonda gram (g/ton) şeklinde gösterilir.

Bir cevherin işletilebilirliği çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenen tenör değerine (Ekonomik Minimum Tenör) sahip olup olmadığına göre belirlenir. Ekonomik Minimum Tenör şu faktörler kullanılarak belirlenir:

  • Rezerv
  • Yatağın Durumu (Yüzeye yakınlık, çevresel faktörler...)
  • Pazara Mesafe
  • Piyasa Değeri
  • Üretim Masrafları ve Diğer Tüm Masraflar

Tüm bu faktörler her cevher için farklılık gösterir.