Televizyon istasyonu

karasal televizyon üzerinden içerik ileten işletme, organizasyon veya diğer girişimler

Televizyon istasyonu, karasal televizyon üzerinden yayın yapan bir örgüt veya kuruluştur. Televizyon istasyonları genellikle istasyon üzerindeki gereklilikleri ve sınırlamaları belirleyen bir devlet kurumundan bir yayın lisansı gerektirmektedir.