Tekvir Suresi

(Tekvir sayfasından yönlendirildi)

Tekvir Suresi (Arapça: سورة التكوير,Sūrat'ul Tekvīr), Kur'an'ın 81. suresidir.[1] Sure 29 ayetten oluşur.[2]

Tekvir Suresi
سورة التكوير
Sınıfı Mekkî
İsmin anlamı dürmek
Sayısal bilgiler
Sure numarası 81
Ayet sayısı 29
Kelime sayısı 104
Harf sayısı 425

Sure ismini ilk ayetinde geçen dürmek anlamına gelen küvviret-kevvera fiilinin mastar halinden almıştır.[3] İniş sırasına göre 7. sure olarak, tebbet suresinden sonra ve A'la suresinden önce tamamıyla Mekke’de indirildiğine inanılmaktadır. Sure ismini, ilk ayette geçmekte olan Tekvir Suresi'nde kıyamet günü olaylarından bahsedilir.

KaynakçaDüzenle

Önce nüzûl eden sure:
Tebbet Suresi
  Tekvir Suresi'nin tam metni Sonra nüzûl eden sure:
A'la Suresi
Mushaf sırasına göre sureler