Tek pazar

birtakım ortak politikalarla dolaşım serbestliği getirilmesini sağlayan bir tür gümrük birliği

Ortak pazar, ürün düzenlemeleri ve üretim faktörleri (sermaye, işgücü ve yatırımcılık) üzerine birtakım ortak politikalarla dolaşım serbestliği getirilmesini sağlayan bir tür gümrük birliğidir. Pazarda ortaklığın amacı, ortak ülkeler arasında anapara, işgücü, mallar ve hizmetin olabildiğince hızlı hareket edebilmesidir. Bu ortaklık iktisat literatüründeki ekonomik entegrasyonun dördüncü aşamasıdır.

Tek pazar ise çoğu zaman ortak pazarın biraz daha ayrıntılı bir biçimi olarak öne çıkması yönüyle bundan ayrılır. Ortak pazara kıyasla, tek pazar ortaklar arasında fizikî (sınırlar), teknik (formaliteler) ve malî (vergiler) engellerin kaldırılması konusunda çalışır. Bu engeller, üretim faktörünün dört koşulunu kesintiye uğratır. Bu tür engelleri kaldırabilmek amacıyla ortaklık aramak için bir araya gelen ülkeler siyasi iradeye sahip olmalı ve ortak ekonomik politikalar hazırlayarak bunlar üzerinde anlaşmalıdır.

Tek pazar örnekleri Değiştir

Önerilen tek pazarlar Değiştir

 
Tek pazar: MERCOSUR

Kaynakça Değiştir

  1. ^ [1] 20 Temmuz 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. GCC Common Market Formed.