Taymır Yarımadası

Sibirya'da Asya anakarasının en kuzeydeki noktası

Taymır (RusçaПолуостров Таймыр, Таймырский полуостров), Sibirya'da Asya anakarasının en kuzeydeki noktasını teşkil eder. Laptev Denizi'nde Yenisey ve Katanga Körfezleri arasında bulunur. Taymır yarımadasında Dolgan Türkleri yaşamaktadır. Dolgan Türklerinin nüfusu yaklaşık 8.000'dir.

Taymır Yarımadası

EtimolojiDeğiştir

Taymır sözünün kökeni üzerine birçok varsayım öne sürülmüştür. Türkçe olması muhtemeldir.