Taylasan

Taylasan, erkeklerin başlarına sardıkları sarığın sırta uzanan bölümüdür.[1]

Bir hadis-i şerifte Bedir Muharebesi sırasında bazıları tarafından görülen melekler, Ali bin Ebi Talib, İbn Abbas ve diğer sahabilerden rivayet olunduğuna göre, "Melekler, uçlarını omuzları arasına sal­dıkları beyaz birtakım sarıklar sarmışlardı."[2] Diğer bir hadisde: "İsfahan Yahudilerinden taylasanlı yetmiş bin kişi deccalin ardından gider," denmektedir.[kaynak belirtilmeli]

KaynakçaDüzenle